Вас приветствует Наукова спильнота!

Приветствуйем на нашем сайте

Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами

31.05.2018 23:03

CORPORATE REORGANIZATION ISSUES IN UKRAINE AND IN THE USA

[Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами]

Автор: Kasianova Anastasia, PhD, Associate Professor of the Economics and Finance of an Enterprise Department, Kyiv National University of Trade and Economics

Открыть тезы доклада »

31.05.2018 20:29

ДЖЕРЕЛА ЛОКАЛЬНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

[Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами]

Автор: Іванцов Віктор Володимирович, Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва

Открыть тезы доклада »

19.05.2018 09:29

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

[Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами]

Автор: Вантух Марія Михайлівна, Львівський національний університет імені Івана Франка

Открыть тезы доклада »

22.05.2018 16:06

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО І УСУНЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗІЗ

[Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами]

Автор: Гарапко Єлизавета Федорівна, студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка; Фірман Володимир Михайлович, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності Львівського національного університету ім. Івана Франка, м.Львів, Україна

Открыть тезы доклада »

31.05.2018 18:50

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

[Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами]

Автор: Діденко Єлизавета Андріївна, студентка, Київський національний торговельно-економічний університет , м. Київ

Открыть тезы доклада »

01.06.2018 12:41

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «BIG DATA» ЯК СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

[Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами]

Автор: Нотевський Євгеній Вячеславович, студент ІІ курсу ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Открыть тезы доклада »

31.05.2018 19:55

ТУРИСТИЧНІ КЛАСТЕРИ ЯК НАПРЯМ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО РОЗВИТКУ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

[Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами]

Автор: Осаволюк Інна Василівна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ; Мазуркевич Ірина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Открыть тезы доклада »

01.06.2018 10:47

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

[Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами]

Автор: Поштар Марія Миколаївна, студентка групи ФБД 16-3 Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України; Пронькіна Ірина Валеріївна, студентка групи ФБД 16-3 Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України

Открыть тезы доклада »

29.05.2018 14:26

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ START-UP НА БАЗІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

[Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами]

Автор: Приньова Олена Станіславівна, студентка V курсу, групи ХО-71мп, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Открыть тезы доклада »

31.05.2018 19:27

ДО ПИТАННЯ ПРО РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

[Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами]

Автор: Соломка Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Національного університету харчових технологій

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Тридцать пятые экономико правовые дискуссии

Дата подачи материалов

21 марта 2019

До начала конференции осталось дней 1

Подать заказ

Конференции

Конференции 2019

Конференции 2018

Конференции 2017

Конференции 2016

Конференции 2015

Конференции 2014

Календарь


Тридцать четвертые экономико правовые дискуссии
21-02-2019

Тридцать пятые экономико правовые дискуссии
21-03-2019