Вас приветствует Наукова спильнота!

Приветствуйем на нашем сайте

Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами

31.05.2018 23:03

CORPORATE REORGANIZATION ISSUES IN UKRAINE AND IN THE USA

[Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами]

Автор: Kasianova Anastasia, PhD, Associate Professor of the Economics and Finance of an Enterprise Department, Kyiv National University of Trade and Economics

Открыть тезы доклада »

31.05.2018 20:29

ДЖЕРЕЛА ЛОКАЛЬНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

[Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами]

Автор: Іванцов Віктор Володимирович, Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва

Открыть тезы доклада »

19.05.2018 09:29

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

[Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами]

Автор: Вантух Марія Михайлівна, Львівський національний університет імені Івана Франка

Открыть тезы доклада »

22.05.2018 16:06

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО І УСУНЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗІЗ

[Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами]

Автор: Гарапко Єлизавета Федорівна, студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка; Фірман Володимир Михайлович, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності Львівського національного університету ім. Івана Франка, м.Львів, Україна

Открыть тезы доклада »

31.05.2018 18:50

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

[Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами]

Автор: Діденко Єлизавета Андріївна, студентка, Київський національний торговельно-економічний університет , м. Київ

Открыть тезы доклада »

01.06.2018 12:41

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «BIG DATA» ЯК СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

[Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами]

Автор: Нотевський Євгеній Вячеславович, студент ІІ курсу ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Открыть тезы доклада »

31.05.2018 19:55

ТУРИСТИЧНІ КЛАСТЕРИ ЯК НАПРЯМ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО РОЗВИТКУ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

[Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами]

Автор: Осаволюк Інна Василівна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ; Мазуркевич Ірина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Открыть тезы доклада »

01.06.2018 10:47

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

[Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами]

Автор: Поштар Марія Миколаївна, студентка групи ФБД 16-3 Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України; Пронькіна Ірина Валеріївна, студентка групи ФБД 16-3 Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України

Открыть тезы доклада »

29.05.2018 14:26

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ START-UP НА БАЗІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

[Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами]

Автор: Приньова Олена Станіславівна, студентка V курсу, групи ХО-71мп, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Открыть тезы доклада »

31.05.2018 19:27

ДО ПИТАННЯ ПРО РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

[Секция 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами]

Автор: Соломка Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Національного університету харчових технологій

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Тридцать третьи экономико правовые дискуссии

Дата подачи материалов

27 грудня 2018

До начала конференции осталось дней 11

Подать заказ

Конференции

Конференции 2018

Конференции 2017

Конференции 2016

Конференции 2015

Конференции 2014

Календарь


Тридцать вторые экономико правовые дискуссии
29-11-2018

Тридцать третьи экономико правовые дискуссии
27-12-2018