Вас приветствует Наукова спильнота!

Приветствуйем на нашем сайте

Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура

26.04.2016 12:55

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА НЕДОЛІКИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ УМИСНИХ ВБИВСТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Балюк Вероніка Ярославівна, студентка Інституту прокуратури та слідства Національного університету «Одеська юридична академія»

Открыть тезы доклада »

27.04.2016 19:25

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Бережнюк Яніна Олександрівна, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Открыть тезы доклада »

28.04.2016 16:38

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Береза Надія Вікторівна, старший викладач кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Открыть тезы доклада »

27.04.2016 19:27

МОНОПОЛІЯ АДВОКАТУРИ: ЗА І ПРОТИ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Галько Зоряна Романівна, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Открыть тезы доклада »

26.04.2016 22:24

ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВСТАНОВЛЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИКІВ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Горбаченко Павло Анатолійович, консультант Антитерористичного центру при Службі безпеки України

Открыть тезы доклада »

15.04.2016 16:06

РЕФОРМУВАННЯ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ: ПОЗИТИВНИЙ ТА НЕГАТИВНИЙ АСПЕКТИ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Гриценко Вікторія Анатоліївна, студентка 4 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Открыть тезы доклада »

27.04.2016 19:29

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Гуменюк Дмитро Володимирович, студент юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Открыть тезы доклада »

28.04.2016 16:44

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ СУДИМОСТІ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Комракова Дар’я Сергіївна, студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого м. Харків, Україна

Открыть тезы доклада »

26.04.2016 22:03

БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ НЕПОВНОЛІТНІХ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Коробецький Михайло Дмитрович, студент, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Открыть тезы доклада »

27.04.2016 19:32

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ОСОБІ, ЩО ПОТЕРПІЛА ВІД ЗЛОЧИНУ (У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ)

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Мілух Ольга Євгенівна, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Открыть тезы доклада »

15.04.2016 16:00

ПРЕС-СЕКРЕТАР ТА ЙОГО РОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СПІВПРАЦІ МІЖ СУДОМ ТА ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Пилипенко Катерина Вікторівна, студентка Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Открыть тезы доклада »

27.04.2016 19:40

ПОЗИТИВНІ І НЕГАТИВНІ СТОРОНИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ» 2014 РОКУ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Риба Віталій Тарасович, студент юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Открыть тезы доклада »

26.04.2016 21:40

ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУБ’ЄКТУ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ЗЕМЛЯМИ ВОДНОГО ФОНДУ В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Сівак Олександра Вікторівна, ад’юнкт кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

Открыть тезы доклада »

28.04.2016 16:54

ПОНЯТТЯ ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО МЕТА

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Шапран Олександра Геннадіївна, студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого м. Харків, Україна

Открыть тезы доклада »

27.04.2016 19:42

ВІД МІЛІЦІЇ ДО ПОЛІЦІЇ: РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ – ЗА І ПРОТИ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Шаталюк Артур Олександрович, студент юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Сорок восьмые экономико-правовые дискуссии

Дата подачи материалов

24 червня 2020

До начала конференции осталось дней 20

Подать заказ

Конференции

Конференции 2020

Конференции 2019

Конференции 2018

Конференции 2017

Конференции 2016

Конференции 2015

Конференции 2014

Календарь


Сорок седьмые экономико-правовые дискуссии
27-05-2020

Сорок восьмые экономико-правовые дискуссии
24-06-2020