Вас приветствует Наукова спильнота!

Приветствуйем на нашем сайте

Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура

26.04.2016 12:55

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА НЕДОЛІКИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ УМИСНИХ ВБИВСТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Балюк Вероніка Ярославівна, студентка Інституту прокуратури та слідства Національного університету «Одеська юридична академія»

Открыть тезы доклада »

27.04.2016 19:25

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Бережнюк Яніна Олександрівна, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Открыть тезы доклада »

28.04.2016 16:38

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Береза Надія Вікторівна, старший викладач кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Открыть тезы доклада »

27.04.2016 19:27

МОНОПОЛІЯ АДВОКАТУРИ: ЗА І ПРОТИ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Галько Зоряна Романівна, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Открыть тезы доклада »

26.04.2016 22:24

ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВСТАНОВЛЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИКІВ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Горбаченко Павло Анатолійович, консультант Антитерористичного центру при Службі безпеки України

Открыть тезы доклада »

15.04.2016 16:06

РЕФОРМУВАННЯ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ: ПОЗИТИВНИЙ ТА НЕГАТИВНИЙ АСПЕКТИ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Гриценко Вікторія Анатоліївна, студентка 4 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Открыть тезы доклада »

27.04.2016 19:29

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Гуменюк Дмитро Володимирович, студент юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Открыть тезы доклада »

28.04.2016 16:44

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ СУДИМОСТІ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Комракова Дар’я Сергіївна, студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого м. Харків, Україна

Открыть тезы доклада »

26.04.2016 22:03

БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ НЕПОВНОЛІТНІХ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Коробецький Михайло Дмитрович, студент, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Открыть тезы доклада »

27.04.2016 19:32

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ОСОБІ, ЩО ПОТЕРПІЛА ВІД ЗЛОЧИНУ (У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ)

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Мілух Ольга Євгенівна, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Открыть тезы доклада »

15.04.2016 16:00

ПРЕС-СЕКРЕТАР ТА ЙОГО РОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СПІВПРАЦІ МІЖ СУДОМ ТА ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Пилипенко Катерина Вікторівна, студентка Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Открыть тезы доклада »

27.04.2016 19:40

ПОЗИТИВНІ І НЕГАТИВНІ СТОРОНИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ» 2014 РОКУ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Риба Віталій Тарасович, студент юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Открыть тезы доклада »

26.04.2016 21:40

ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУБ’ЄКТУ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ЗЕМЛЯМИ ВОДНОГО ФОНДУ В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Сівак Олександра Вікторівна, ад’юнкт кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

Открыть тезы доклада »

28.04.2016 16:54

ПОНЯТТЯ ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО МЕТА

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Шапран Олександра Геннадіївна, студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого м. Харків, Україна

Открыть тезы доклада »

27.04.2016 19:42

ВІД МІЛІЦІЇ ДО ПОЛІЦІЇ: РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ – ЗА І ПРОТИ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Шаталюк Артур Олександрович, студент юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Сорок первые экономико-правовые дискуссии

Дата подачи материалов

29 жовтня 2019

До начала конференции осталось дней 6

Подать заказ

Конференции

Конференции 2019

Конференции 2018

Конференции 2017

Конференции 2016

Конференции 2015

Конференции 2014

Календарь


Сороковые экономико-правовые дискуссии
24-09-2019

Сорок первые экономико-правовые дискуссии
29-10-2019