ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА - Наукова спільнота

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

10.10.2014 18:49

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Каплун Ольга Олександрівна, студентка ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг


Розвиток будь-якого підприємства неможливий без вироблення ним стратегічних напрямків своєї діяльності, які ґрунтуються на нововведеннях, тобто мають інноваційний характер. Стратегія розвитку підприємства базується на використанні науково-технічних досягнень у сфері організації, техніки і технології, ця стратегія націлена на спроможність підприємства використовувати комплексні інновації.

Аналізуючи стан економіки сьогодення, бачимо необхідність використання інновацій як основу якісних зрушень. Інноваційна діяльність виступає потужним каталізатором розвитку економіки, надійною гарантією високоефективного бізнесу. За сучасних умов господарської діяльності інновація стала рушійною силою економічного, технологічного, політичного, екологічного та соціального розвитку суспільства.

Наукові та теоретичні засади формування стратегії інноваційного розвитку підприємства представлені  у наукових працях українських та зарубіжних вчених: Л. Довганя, П. Друкера, Т. Дудара, Б. Санто, С. Ільєнкова, І. Крилова.

Відомо,  що стратегія інноваційного розвитку –  це проект (модель)  проведення головних інноваційних дій необхідних для реалізації корпоративних стратегій, які направлені на певне оновлення окремих компонентів виробництва, реалізації та споживання продукції. 

А. Чендлер у своїй книзі "Стратегія і структура" зазначає: «Стратегія — це визначення основних довготермінових цілей і завдань підприємства, прийняття курсу дій і розподілення ресурсів, необхідних для виконання поставлених цілей».

Інноваційна стратегія підприємства визначається такими найголовнішими складовими: об'єктом і характером ресурсів, які має (або планує мати) підприємство, і ринковими позиціями та загальногосподарською структурою (контрольована частка ринку, доступ до джерел фінансування та сировини, стан конкурентоспроможності).

На початковому етапі формування інноваційної стратегії підприємству слід визначити її тип. За класифікацією X. Фрідмана, існує шість типів інноваційної стратегії підприємства: наступальна, захисна, імітаційна, залежна, традиційна, «за нагодою».

 Інноваційний розвиток підприємства починається з вироблення стратегії управління ним. У більшості розвинених країн така стратегія охоплює етапи,які можна представити у вигляді ланцюга: Інноваційний задум – Інноваційний план – Інноваційний проект. 

Ефективна інноваційна стратегія розвитку підприємства передбачає оцінювання всіх форм інноваційної діяльності підприємства, що мають прояв у нововведеннях різного типу. 

Таким чином, правильно обрана стратегія є найважливішим результатом і в той же час ефективним механізмом стратегічного управління, оскільки вона мобілізує використання науково-технічного, виробничо - технологічного, фінансово-економічного, соціального та організаційного потенціалу підприємства в певних напрямках, які обіцяють досягнення успіху.
Література:

1.Галушка З.І., Комаринський І.Ф. Стратегічний менеджмент: Навч. методичний посібник. – Чернівці, 2006. – С. 101-148.

2.Федулова Л. І. Інноваційна економіка : підруч. / Л. І. Федулова. – К. : Либідь, 2006. – 480 сдопомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014