АНАЛІЗ ТА СТАТИСТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ЗА 2011-2015 РОКИ - Наукова спільнота

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

АНАЛІЗ ТА СТАТИСТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ЗА 2011-2015 РОКИ

04.10.2016 15:05

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Бодня Дмитро Андрійович, студент, Університет митної справи та фінансів; Поривай Артем Олександрович, студент, Університет митної справи та фінансів


На сьогоднішній день розвиток ринку іноземних інвестицій є особливо важливим завданням у контексті трансформаційних змін економіки України, її структурної перебудови, інтеграції до Європейського Союзу. Сьогодні ЄС це найбільший іноземний інвестор України, що інвестує більше ніж США та Росія разом. Стосовно інвестиційного співробітництва маємо зазначити, що Україна прагне стати територією європейських інвестицій, а створення сприятливого ринку іноземних інвестицій є одним з першочергових завдань.

За даними Державної служби статистики України надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України відображено на рисунку 1.

 

Рисунок 1 - Надходження прямих іноземних інвестицій в Українуза2011-2015 рр.(за даними [1])

На підприємствах промисловості зосереджено 30,6 % загального обсягу прямих інвестицій в Україну, в установах фінансової та страхової діяльності – 27,3 %[2]. 

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає 83,0% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 11744,9 млн.дол.США, Нідерланди – 5610,7 млн.дол.США, Німеччина –5414,3 млн.дол.США, Російська Федерація – 3392,1 млн.дол.США, Австрія – 2402,4 млн.дол.США, Велика Британія – 1852,5 млн.дол.США, Вірґінські Острови (Брит.) – 1798,9 млн.дол.США, Франція – 1528,1 млн.дол.США, Швейцарія –1364,2 млн.дол.США та Італія– 972,4 млн.дол.США [2].

До десяти  регіонів: Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Запорізької, Полтавської, Івано-Франківської областей та до м. Київ надійшло найбільше всього інвестицій – 93,9 відсотка всіх залучених прямих іноземних інвестицій. Таке спрямування прямих іноземних інвестицій та капітальних інвестицій в регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціально-економічному розвитку регіонів та посилює подальше збільшення розриву у їх розвитку.

Для аналізу інвестиційного клімату в Україні проведемо аналіз інтенсивності динаміки щодо надходження прямих іноземних інвестицій в Україну. Знайдемо (таблиця 1): базисні та ланцюгові абсолютні прирости, темпи росту та темпи приросту. Також визначимо середньорічний абсолютний приріст та темп приросту. Абсолютний приріст ряду динаміки буду характеризувати на скільки одиниць змінився поточний рівень показника порівняно з рівнем попереднього або базового періоду. Абсолютний приріст із змінною базою виражає абсолютну швидкість зміни рівнів ряду динаміки. Коефіцієнт росту буде характеризувати у скільки разів зріс поточний (порівнюваний) рівень показника, що аналізується, порівняно з рівнем попереднього (базового) періоду. Темп росту – це коефіцієнт зростання, але представлений у відсотках. Темп приросту ряду динаміки, який показує на скільки відсотків змінився поточний (порівнюваний) рівень аналізованого показника порівняно з рівнем попереднього або базового періоду.

Таблиця 1 Аналіз інтенсивності динаміки щодо надходження прямих іноземних інвестицій в Україну за 2011-2015 рр.
Ряд динаміки, який ми досліджуємо є зімкненим і представлений як надходження прямих іноземних інвестицій в Україну за певний рік.

Абсолютний приріст надходження прямих іноземних інвестицій в Україну за періоди з 2011-2012 рр., 2011-2013 рр., 2011-2014 рр., 2011-2015 рр. становив 5,0 млрд. дол.; 6,8 млрд. дол.; -4,6 млрд. дол.; -6,9 млрд. дол. відповідно від рівня 2011 року (базисний метод).

Абсолютний приріст надходження прямих іноземних інвестицій в Україну в кожному році з 2011 по 2015 рр. становив 5,0 млрд. дол.; 1,8 млрд. дол.; -11,4 млрд. дол.; -2,3 млрд. дол. відповідно (ланцюговий метод).

Коефіцієнт росту надходження прямих іноземних інвестицій в Україну за періоди з 2011-2012 рр., 2011-2013 рр., 2011-2014 рр., 2011-2015 рр. становили 1,099; 1,135; 0,909; 0,863 відповідно від рівня 2011 року (базисний метод).

Коефіцієнт росту надходження прямих іноземних інвестицій в Україну в кожному році з 2011по 2015 рр. становили 1,099; 1,033; 0,800; 0,950 відповідно (ланцюговий метод).

Темп росту надходження прямих іноземних інвестицій в Україну з 2011-2012 рр., 2011-2013 рр., 2011-2014 рр., 2011-2015 рр. становив 109,9%; 113,5%; 90,9%; 86,3% відповідно від рівня 2011 року(базисний метод).

Темп росту надходження прямих іноземних інвестицій в Україну в кожному році з 2011 по 2015 рр. становив 109,9%; 103,3%; 80,0%; 95,0% відповідно (ланцюговий метод).

Темп приросту надходження прямих іноземних інвестицій в Україну до 2014 року зростав, а вже в 2014 та 2015 році відбулося падіння із-за складної політичної ситуації в країні.

Визначимо середньорічний абсолютний приріст та темп приросту надходження прямих іноземних інвестицій в Україну.

Середньорічний абсолютний приріст (за базисним методом):
Бачимо, що у 2015 році на кожен 1% приходилося зростання середньорічного надходження прямих іноземних інвестицій в Україну на 0,46 млрд. дол..

Ми вважаємо, що необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат не тільки для іноземних інвесторів, але й для вітчизняних. І мова не про те, щоб надати їм гроші на здійснення інвестицій. Українському приватному капіталу також потрібні гарантії від примусових вилучень і свавілля влади, система страхування від некомерційних ризиків, а також стабільні умови роботи при здійсненні довгострокових капіталовкладень. Нинішня ситуація в Україні підтверджує ту відому істину, що коли назріла потреба у загальних змінах, тоді часткові перетворення зовсім нічого не дають, а то й ведуть до негативних результатів. Пожвавлення економічної, у тому числі інвестиційної та інноваційної, діяльності і поліпшення на цій основі соціальних умов можливе тільки шляхом рішучих, комплексних, швидких, прозорих і послідовних ринкових реформ, які вивільнять підприємницьку ініціативу, створять конкурентне середовище й нададуть економіці стимули ефективного розвитку.
Література:

1.Державна служба статистики України [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

2. Обсяги інвестицій в економіку України за 2015 рік - Гроші, фінансові новини на 1+1 - ТСН.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tsn.ua/groshi/naybilshe-inozemnih-investiciy-do-ukrayini-nadiyshlo-cherez-kiprski-ofshori-597079.html

______________________________

Науковий керівник: Пономарьова Оксана Борисівна, старший викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування, Університет митної справи та фінансівдопомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014