НОВИЙ ПОГЛЯД НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА - Наукова спільнота

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

НОВИЙ ПОГЛЯД НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

22.11.2017 17:23

[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]

Автор: Воронов Климентій Євгенійович, студент 1-го курсу магістратури юридичного факультету, Запорізький національний університет


Нещодавно  на теренах нашої держави почав зароджуватися окремий та самостійний вид підприємницької діяльності, як народне підприємництво. Веб-сайтом ukraine24news.com була розголошена інформація щодо зовсім нового підходу до ведення бізнесу нашими співвітчизниками. Так, у Хмельницькій області та інших регіонах громадяни, керуючись безпосередньо Конституцією України, перестали вважати за потрібне сплачувати податки.

Новітній погляд дозволив обійти усю бюрократичну машину та дійсно, на наш погляд, створити усі економічні умови для розвитку людей. Суть і відмінність полягає у тому, що особа, яка виявила бажання займатися підприємницькою діяльністю може звернутися до територіальної громади та отримати відповідний дозвіл. Такий документ фактично відділяє особу від перевірок с боку держави, звільняє від сплати податків та сприяє процвітанню. Особи, які вже отримали свідоцтво «народного підприємця» використовують зовсім інші терміни в ході трудових відносин з працівниками. Наприклад: заробітна плата – винагорода, оплата за послугу – трудова інвестиція.

Законодавчо підкріплена така діяльність статтею 5 Конституції: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної владита органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами» та  іншими «виписками» із законодавчої бази України.

Однак у зв’язку з цим, постає ряд певних проблемних питань, які по перше стосуються кримінального права, а саме того, що таких осіб можливо притягнути за ухилення від сплати податків або, навіть, за самоуправство. Питання цієї статті більше стосуються проблематики трудового законодавства, яка виникає при такому здійсненні приватного бізнесу. 

Кодексом законів про працю чітко закріплені норми, що стосуються робочих годин, відпусток, праці неповнолітніх, оплати праці, гарантується пенсійне забезпечення тощо. У такому випадку ми не можемо говорити взагалі про пенсійне забезпечення, адже такий бізнес відділяється від державного пенсійного фонду, який формується за рахунок сплати особою податку за час її трудової діяльності. Головним питанням, на нашу думку, постає дійсне самоуправство з боку володільця бізнесу, адже його діяльність ніхто не контролює. В такому разі оплата та час праці – суб’єктивний погляд роботодавця; порушення правил пожежної безпеки, безпеки виробництва та санітарних умов – постійна подія. Працівники не матимуть жодних гарантій щодо пільг при прийнятті на роботу та компенсацій при звільненні. Особи, які мають інвалідність, або інші вади здоров’я, скоріш за все, взагалі будуть позбавлені шансу на отримання роботи.

Отже з одного боку такий вид діяльності – гарна економічна перспектива для ведення бізнесу та можливість самоврядно вести справи, що стосуються й інших аспектів та робота держави, як інституту допомоги суспільству у повній мірі. З іншого боку – постають проблеми як неповної зміни, переходу приватного бізнесу у такий «народний» спектр діяльності, так і права робітників, які неможливо буде захистити.

Література:

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

3. http://ukraine24news.com/2016/03/15/lyudi-vne-gosudarstva-narodnyj kapitalizm-v-dejstvii/.

_______________________

Науковий керівник: Удовіка Л.Г., доктор юридичних наук, доцент, Запорізький національний університет

допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014