УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУ РАХУНКІВ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ - Наукова спільнота

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУ РАХУНКІВ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

20.02.2018 10:11

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Ярмола Надія Вікторівна, студент, Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

Ефективність організації обліку дебіторської заборгованості на виробничому підприємстві в значній мірі залежить від своєчасного отримання упорядкованої інформації, достовірності даних із розрахункових операцій з дебіторами. Бухгалтерський облік є основним джерелом надання такої інформації для прийняття управлінських рішень. Головним елементом для відображення, реєстрації та групування даних фінансово-господарської діяльності є рахунки. План рахунків визначає загальну структуру інформації, що формується в системі бухгалтерського обліку, її економічну характеристику відповідно до особливостей функціонування господарського механізму.

Метою дослідження є розробка класифікації підходів до побудови плану рахунків та визначення пропозицій з удосконалення змістовного наповнення плану рахунків бухгалтерського обліку на виробничих підприємствах України.

Класифікація Плану рахунків в Україні за П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість» не повністю задовольняє потреби юридичних осіб при складанні фінансової звітності. Розрахункові рахунки призначені для обліку і контролю за розрахунковими відносинами підприємства з іншими підприємствами, організаціями та особами. Виробничим підприємствам необхідно систематизувати облік для контролю, аналізу та управління дебіторської заборгованості.

Проаналізуємо аналітичний облік підприємства рахунка 3721 «Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті». На даному підприємстві ведеться облік молочної сировини, розрахунки з населенням здійснюються згідно прийомно-розрахункових відомостей. На підприємстві працює велика кількість працівників, але в програмі 1С Підприємство не має чіткого розмежування субрахунків по виплатах відряджень та витратах на господарські потреби. Згідно документа Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт вносяться дані до програми по яких можна контролювати оборотно-сальдову відомість субрахунку 3721 «Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті».

З метою раціонального ведення поточного обліку, необхідно систематизувати дані в розрізі видів дебіторської заборгованості за допомогою субрахунків п`ятого порядку. Для своєчасного отримання і розподілу інформації необхідно і доцільно використовувати такі аналітичні рахунки:

- 37211 «Розрахунки з заготівельниками (по сировині)»;

- 37212 «Розрахунки з підзвітними особами (дотація)»;

- 37213 «Розрахунки з підзвітними особами (відрядження);

- 37214 «Розрахунки з підзвітними особами (господарські потреби).

Раціональна побудова Плану рахунків та чіткі рекомендації по його застосуванню впливають на організацію облікового процесу підприємства. Запропоновані зміни до аналітичного рахунку дадуть змогу здійснювати детальний і повний облік усіх банківських операцій та готівкових розрахунків, а також своєчасно надавати детальну, достовірну і змістовну інформацію керівництву, працівникам підприємства, податковим, статистичним відомствам та іншим користувачам. Пропозиції по обліку дебіторської заборгованості забезпечать своєчасність отримання інформації для контролю за формуванням фінансового результату.

Література:

1. Власюк Г. В. Проблеми класифікації та оцінки дебіторської заборгованості, шляхи їх вирішення / Г. В. Власюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2011. - №6. – С. 131-135.

2. Горбачова О. М., Лахай Л. В. Облік та аналіз дебіторської заборгованості: проблеми та шляхи їх вирішення// www.nbuv.gov.ua.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість” від 08.10.1999 р. №237. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99/print1154500791191400допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014