ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА - Наукова спільнота

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

26.02.2018 20:41

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Криницька Таміла Миколаївна, студентка, Черкаський державний бізнес-коледж

Грошові кошти – важливий актив підприємства, тому підвищення ефективності їх обліку є актуальною проблематикою бухгалтерської науки. Грошові кошти використовуються для розрахунків з контрагентами, їх наявність впливає на платоспроможність підприємства, його фінансову стійкість. Основою ефективного підвищення функціонування сучасного підприємства є безперервний періодичний рух грошових коштів. Грошові кошти є найбільш ліквідними активами та обмеженими ресурсами. Успіх діяльності підприємства багато в чому визначається здатністю  раціонально розподіляти і використовувати грошові кошти, саме тому організація їх обліку є досить важливим питанням.

В процесі організації обліку руху і наявності грошових коштів можуть виникати проблеми, серед яких варто виокремити недосконалість законодавства, неповноту інформації про рух реальних грошових потоків та неефеективність системи контролю за їх збереженням та використанням. Основною проблемою є недосконалість системи управлінського обліку та відсутність управлінської звітності з руху грошових коштів на підприємстві, що спричиняє нестачу аналітичних та оперативних даних, які в свою чергу характеризують реальні фінансові процеси на підприємстві для подальшого відображення цих операцій в обліку. Основним інформаційним джерелом щодо руху грошових коштів та їх еквівалентів є форма № 3 фінансової звітності «Звіт про рух грошових коштів».

Дослідження проблематики підвищення ефективності обліку грошових коштів є актуальним завданням бухгалтерської науки, що обумовлюється важливістю достовірного та оперативного відображення  в обліку і звітності інформації про грошові кошти для прийняття управлінських рішень. З метою побудови ефективної системи бухгалтерського обліку грошових коштів можна запропонувати такі заходи організаційно-методичного характеру:

1. Розробка фінансових планів руху готівки на наступний рік, який містить план обсягу доходів та обґрунтування статтей витрат.

3. Розробка звіту про рух грошових коштів за минулий місяць та порівняння його з плановими показниками підприємства.

4. Розширення та вдосконалення форм та методів здійснення розрахунків.

5. Удосконалення номенклатури первинного обліку руху грошових коштів.

6. Удосконалення управлінського обліку руху грошової маси – виділення центрів надходження, витрачання та чистий рух грошових коштів.

Зазначені заходи сприятимуть удосконаленню внутрішньої звітності про рух грошових коштів, що підвищить ефективність управлінських рішень, тому вдосконалення організації бухгалтерського обліку залишається актуальною проблемою.

Список використаної літератури:

1.Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП "Рута", 2006. — 592 с.

2.Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ,2000. — 672 с.

________________________

Науковий керівник: Криворучко Михайло Юрійович, кандидат економічних наук, доцент, Черкаський державний бізнес-коледждопомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014