ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ - Наукова спільнота

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ

27.02.2018 11:03

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Власова Анастасія Михайлівна, студентка, Київський національний університет технологій та дизайну

Облік грошових коштів та правильна організація обліку – суттєві ланки у функціонуванні кожного підприємства, від яких залежить фінансова сталість та ділова активність в цілому. Майже всі операції, що відбуваються на підприємстві, пов'язані з придбанням, виробництвом, реалізацією товарів і послуг, тобто операції пов’язані з оплатою та одержанням грошових коштів – що виступають найбільш ліквідними активами та беруть учать на різних етапах облікового циклу. 

За участю грошових коштів на підприємстві  відбувається процес акумуляції факторів виробництва, що гарантує кругообіг основного та оборотного капіталів. Саме наявність грошових коштів, показує чи підприємство платоспроможне, конкурентоспроможне, чи ефективна обрана стратегія діяльності, a також  можливий подальший розвиток підприємства. 

Процес здійснення процедури відображення в бухгалтерському обліку і розкриття інформації про грошові кошти y фінансовій звітності регламентує НП(С)БО1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Ha сучасному етапі основною проблемою обліку операцій з грошовими коштами є несвоєчасне, неповне та неправдиве відображення операцій y системі обліку – через що виникають складнощі з визначення реального розміру коштів, наявних на підприємстві, оскільки, вони не повністю і несвоєчасно оприбутковані. Це створює додаткові проблеми, зокрема, відсутність інформації про рух реальних грошових потоків, не дає можливості результативно здійснювати керування капіталом і прогнозувати можливі збитки для підприємства. 

Центральною проблемою обліку операцій з грошовими коштами є ухилення від оподаткування шляхом використання поза облікованих грошових коштів. A така ситуація має як наслідок неправильне відображення податкових стягнень та ряд інших помилок, які можливо виявити лише під час інвентаризації.

Для забезпечення дійового контролю за рухом грошових коштів слід виконувати своєчасний контроль за надходженням і витратами  грошових коштів. Доцільно створювати прогнозуючі показники на наступний рік, де буде відображений розрахунок планового доходу від основної діяльності та витрати коштів y розрізі статей витрат. При цьому, важливим є впровадження автоматизованого  обліку грошових коштів, що  забезпечить високу точність та правильність облікових даних, матиме вплив на підвищення продуктивності праці працівників. 

Отже, для того щоб підвищити результативність процесу управління, можна застосовувати таку систему контролю, що спроможна значно вплинути на діяльність підприємства та виявити шляхи покращення фінансового стану підприємства.

Література:

1. Войнаренко, М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навчальний посібник/ М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. - К.: ЦУЛ, 2010. - 488 с.

2. Жолнер, І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: навчальний посібник/ І. В. Жолнер; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технологій. - К.: ЦУЛ, 2012.           - 368 с.

3. Міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку. - К.: Сварог, 2012. - 734 с.допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014