НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ КЕРІВНИКІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ - Наукова спільнота

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ КЕРІВНИКІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

29.06.2018 09:43

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Жарик Євген Анатолійович, аспірант, Запорізький національний університет


В умовах нестабільності та глобалізації економічного простору все більш значущою для підприємств стає проблема пошуку напрямків ефективного управління, при цьому значну роль відіграє лідер організації, який здатний забезпечити не тільки стабільний розвиток, але й досягнення високих результатів.  Одним з аспектів трактування поняття лідерства є його розгляд як процесу впливу, що спрямований на досягнення цілей організації шляхом підвищення активності всіх її членів [1]. 

Даний підхід, на наш погляд, відображає управлінську природу лідерства, а управління на основі лідерства дозволяє керівництву компанії справлятися з нестабільністю зовнішнього бізнес-середовища. Чим серйозніше виклик, тим більше нагальною  є потреба в лідерських компетенцій керівника організації, перед яким стоять такі першочергові завдання як:  стати генератором інновацій, провокуючи постійні зміни на ринку та  забезпечуючи на цій основі  отримання та утримання довгострокових конкурентних  переваг; створити умови, в яких співробітники будуть прагнуть стати частиною організації, а не просто працювати в ній; досягти необхідного рівня енергії і мобілізувати персонал для адекватної відповіді на виклики; в умовах невизначеності створити бачення майбутнього,  задати фокус зусиль;  сформувати середовище, в якому співробітники будуть хотіти працювати; домогтися від колективу неординарних результатів шляхом емоційної підтримки, надання співробітникам можливості особистісного та професійного розвитку. 

Наявність вищеперерахованих рис у керівника організації дозволяє йому успішно вирішувати всі завдання та визначити його як  лідера організації. З вищеозначеного можна зробити висновок, що керівники організації повинні володіти як компетенціями менеджера, так і розвиненим лідерським потенціалом. Дана вимога адресовано не тільки керівникам вищого рівня: вміння виявляти ініціативу і вести за собою - завдання для менеджерів всіх ланок, оскільки на кожному рівні організації є свої ситуації виклику і невизначеності, що вимагають як від керівників, так і від рядових співробітників лідерської спроможності [2]. Саме великі компанії приймають рішення розвивати лідерський потенціал не тільки у керівників вищої та середньої ланок, а й у персоналу, який становить кадровий резерв організації. В даний час все більше машинобудівних підприємств, що працюють в умовах жорсткої конкуренції і ринкової невизначеності, включають лідерство в число корпоративних цінностей, а перелік компетенцій, якими повинен володіти керівник, поповнився лідерськими компетенціями. 

Дослідники, узагальнюючи практику лідерства, вказують на те, що до керівників організацій пред'являються високі вимоги, реалізувати які може тільки лідер. До їх числа відносять такі вимоги, як: визначати напрямок, стратегічну перспективу розвитку організації (свого підрозділу); бути ініціатором інновацій та змін; виводити компанію (підрозділ, окремих співробітників) на вершини ефективності та продуктивності; надихати персонал для досягнення значущих цілей; справляти позитивний вплив, керувати відносинами і емоційним кліматом в колективі; організовувати ефективну роботу команди. 

Наявність даних вимог з боку роботодавців відображає загальну закономірність розвитку сучасного бізнесу: чим вище рівень конкуренції і швидкість змін у зовнішньому середовищі, тим більше компанії орієнтовані на постановку лідерства в центр системи управління організацією в цілому. З визнання факту значного зростання впливу лідерства на ефективність діяльності всієї компанії випливає, що для машинобудівних підприємств нагальною потребою виступає формування та розвиток лідерських компетенцій керівників. 

Література:

1. Платонова Е.Д.,  Санжаревская С. А.. Сущностные характеристики лидерства: управленческий аспект/ Е.Д.. Платонова,  С. А. Санжаревская // «Экономика и социум» №1(32) 2017. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.iupr.ru/domains_data/files/zurnal32/Platonova(Sovremennye%20tehnolo gii %20upravleniya%20organizaciyay)рdf.

2. Черепанова Н.В. Этика лидерства в современном управлении / Н. Черепанова, Л. Тухватулина // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2012. – Том 321. - №6. – С. 66-71.

______________________

Науковий керівник: Гуржій Наталія Миколаївна, професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, доктор економічних наук, доцент, Запорізький національний університет

допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014