ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛ ЗОНИ СТЕПУ УКРАЇНИ - Наукова спільнота

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛ ЗОНИ СТЕПУ УКРАЇНИ

15.04.2019 18:45

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Соломатіна Тетяна Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля


На сьогодні, більшість вчених світу згодна з тим, що техногенна діяльність людини привела до глобальних змін клімату. Змінюється клімат і в Україні. За 100 останніх років температура приземного повітря збільшилася на 0,6˚ С. Збільшилася частота екстремальних явищ. Тривалість зими скоротилася майже на місяць. Кількість опадів за 20 років майже не змінилася, але в січні і червні зменшилося на 10-20%, іноді до 40%, у вересні і березні збільшилося на 13-27%. Стає нормою не рівномірність їх випадіння, як по роках, так і протягом року. Засухи повторюються частіше і стають сильнішими. За останні 20 років повторюваність засух збільшилася майже удвічі, вони розповсюджуються в райони, де раніше не спостерігалися (у зону достатнього зволоження). Виросла кількість і інтенсивність стихійних явищ: зливи, сильний вітер, сильні снігопади, ожеледиця і ін.  

В таких умовах сучасні технології в рослинництві вимагають поглиблених знань про основні тенденції зміни клімату. Технологічні елементи, здатні подолати вплив небажаних наслідків для мінімізації виробничих ризиків і, навпаки, використати позитивні явища в зміні клімату, ще достатньо не затвердились. Максимально пристосувати технології під сучасні природно-кліматичні умови – проблема багатьох напрямків розвитку аграрної науки. 

На основі таблиць основних кліматичних показників сходу України  та статистичних методів дослідження клімату сходу України, складену за період 170 років [1,С.167-203.] відзначимо,  що середньорічна температура протягом зазначеного періоду підвищилася на 1,25°C. Аналогічна тенденція спостерігається по кількості опадів (+130 мм) та показнику водозабезпечення ГТК Селянінова (+20%). Крім того, існують дослідження [2,С.17-24], які свідчать про зниження показника континентальності клімату на 11,4%, що пов’язано зі зменшенням амплітуди коливань літніх та зимніх температур. Якщо темпи зміни континентальності зберігатимуться, то протягом наступних 100 років зміни складатимуть ще 6,7%. 

При таких кліматичних умовах, які склалися на сході України, спостерігається велика залежність врожаю від зовнішніх факторів, і насамперед від кількості опадів. Так, наприклад, озима пшениця та соняшник (площа під їх посівами перевищує 50%) потребують за період вегетації від 3000 до 6000 т води з 1 га. Як правило, нерівномірність випадіння опадів не дозволяє отримати вологу в періоди, потрібні для культури.

Причому, для кожної культури є свій критичний період по відношенню до вологи. Якщо саме в цей період буде спостерігатися дефіцит водних ресурсів, то врожай буде значно меншим. Для озимої пшениці таким періодом є вихід в трубку – колосіння (30 днів)(рис1). 
Рис.1. Динаміка зв’язку врожайності озимої пшениці з кількістю опадів у критичний період

За цей час використовується більш 50% води всього вегетаційного періоду. Для соняшника цей період складає 40 днів (20 днів до цвітіння та 20 днів після початку цвітіння). Нестача води у цей період, навіть протягом 10 днів, може знизити врожайність на 30-35% і олійність на 10-20%. Саме тому, ми вважаємо за доцільне проаналізувати зв'язок урожайності зазначених культур з кількістю опадів саме у критичний період, а не опадів у цілому за рік або за вегетаційний період. Розрахунки довели, що наявність опадів у критичний період в зоні степу України, впливає на урожайність озимої пшениці майже на 70% ( тіснота зв’язку 0,69), а на урожайність соняшника – на 60%. Достовірність розрахунків склала 86% та 67% відповідно. Таким чином, проведені розрахунки ще раз підтвердили, що лімітуючим фактором рослинництва зони степу виступають опади. Але у зв’язку із нерівномірним їх розподілом потрібно сорти і гібриди сільськогосподарських культур по групам стиглості підбирати таким чином, щоб критичний період їх по відношенню до вологи співпадав з максимумом опадів.

Бібліографічний список: 

1. Соколов І.Д., Долгих О.Д., Соколова О.І.- Основные климатические показатели востока Украины.- Харьков: ЛНАУ, 2018. – С.6-20. 

2. Хромяк В.М. Ризики ведення рослинництва в умовах північно-східного Степу в зв’язку зі зміною клімату/В.М.Хромяк, В.В.Наливайко// Вісн. аграр. науки. – 2016. – №9. – С 17-24. допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014