ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БАЗОВИХ КОМПОНЕНТ «ЯКОСТІ ЖИТТЯ» ТА «ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ» - Наукова спільнота

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БАЗОВИХ КОМПОНЕНТ «ЯКОСТІ ЖИТТЯ» ТА «ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ»

18.04.2019 20:42

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Струк Наталія Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу


В сучасному глобалізованому світі якість життя населення є однією з найважливіших соціально-економічних категорій. Тому уточнення основних компонент якості життя населення, визначення взаємозв’язку базових компонент «якості життя» та «добробуту населення» є актуальним і перспективним дослідженням. Існує багато концепцій і підходів, що аналізують життя людини і характеризують його якість. Досліджуючи еволюцію категорії «якість життя», можна відстежити різні підходи до її визначення, зокрема: філософський; об’єктивний; суб’єктивний; економічний, управлінський. 

Проведений аналіз дає змогу дійти висновку про те, що у ході історичної еволюції основні підходи до визначення базових компонент якості життя багаторазово змінювалися. Це доводить, що існуючі трактування містять інтегральне, комплексне походження, яке змінюється під впливом розвитку суспільних відносин. Якість життя тісно пов’язана із добробутом населення і формується під впливом багатьох факторів, взаємозв’язок і взаємовплив яких продемонстровано на рисунку 1. Об’єктивну компоненту якості життя можна поділити на економічну, соціальну та екологічну (природну) та суспільно-політичну складові, або, іншими словами, на складові того середовища населення, яке формує якість його життя. Економічна складова якості життя населення охоплює реальні доходи населення (грошові та сукупні) у співвідношенні із споживчими цінами, зайнятість та умови праці, матеріальне становище тощо [1, с. 7-11; 2, с. 43-48]. Соціальна складова охоплює охорону здоров’я, освіту, соціальне забезпечення, культуру, мистецтво, транспортну інфраструктуру, криміногенне середовище тощо.
Екологічна складова – стан екології та навколишнього середовища, в якому проживає людина. Суспільно-політична складова залежить від суспільно-політичної ситуації і стану суспільного середовища. Суб’єктивна компонента (задоволеність життям) відбиває ставлення особистості до життя і до майбутнього. Елементами структури якості життя є самопочуття, задоволеність життям, щастя (чи комбінація цих елементів). На нашу думку, суб’єктивний підхід зосереджений на розгляді ціннісних установок, але об’єктивний підхід є найбільш поширеним, він визначає якість життя через параметри об’єктивних умов і процесів життєдіяльності. У цілому, якість життя – це одна з найважливіших управлінських та соціально-економічних категорій.

Література

1. Геєць В. Новий прагматизм – інструмент досягнення кращого майбутнього [Текст] / В. Геєць // Економічна теорія. – 2017. – №1. – С. 5-24.

2. Гриценко А.А. Логіко-історичні засади кардинальних економічних змін і переходу до реконструктивного розвитку [Текст] / А.А. Гриценко // Економіка України. – 2017. – №5-6. – С. 39-55.допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014