Congratulation from Naukova spilnota!

Hello

Section 10. World economy and international economic relations

16.03.2017 09:23

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОБОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Вілісова Катерина Сергіївна, студентка, Університет митної справи та фінансів; Осацька Юлія Євгеніївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри оподаткування та соціального забезпечення, Університет митної справи та фінансів

Open topic »

15.03.2017 11:21

ТИПОЛОГІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИВАТНИХ СТАНДАРТІВ

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Давиденко Ганна Валеріївна, здобувач кафедри міжнародного обліку та аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Open topic »

15.03.2017 09:02

МОДЕЛІ ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРІВ

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Мищишин Ольга Львівна, аспірант, Національний університет «Львівська політехніка»

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Forty eight economic and legal discussions

Date of conference

24 червня 2020

Remaining time to start conference 20

Give topic

Сonferences

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

Calendar


Forty seventh economic and legal discussions
27-05-2020

Forty eight economic and legal discussions
24-06-2020