Congratulation from Naukova spilnota!

Hello

Section 10. World economy and international economic relations

16.03.2017 09:23

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОБОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Вілісова Катерина Сергіївна, студентка, Університет митної справи та фінансів; Осацька Юлія Євгеніївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри оподаткування та соціального забезпечення, Університет митної справи та фінансів

Open topic »

15.03.2017 11:21

ТИПОЛОГІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИВАТНИХ СТАНДАРТІВ

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Давиденко Ганна Валеріївна, здобувач кафедри міжнародного обліку та аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Open topic »

15.03.2017 09:02

МОДЕЛІ ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРІВ

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Мищишин Ольга Львівна, аспірант, Національний університет «Львівська політехніка»

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Forty first economic and legal discussions

Date of conference

29 жовтня 2019

Remaining time to start conference 6

Give topic

Сonferences

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

Calendar


Forty economic and legal discussions
24-09-2019

Forty first economic and legal discussions
29-10-2019