Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

ПОДАТКИ ЯК СПОЛУЧНА ЛАНКА ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

30.05.2019 15:47

[Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит]

Автор: Грищук Надія Вікторівна, асистент, Вінницький національний аграрний університет; Рябоконь Анастасія, студентка, Вінницький національний аграрний університет


В сучасних економічних реаліях, являючись матеріальною базою існування держави, формою реалізації її функцій, основою благополуччя народу та інструментом втілення соціально-економічної політики, проблеми бюджету, формування достатнього обсягу його доходів і забезпечення їх ефективного використання потребують особливої уваги. Провідна роль у забезпеченні виконання державної функції щодо регулювання економічних процесів належить податкам, які справляються до державного бюджету. Тому податкові надходження займають найбільшу частку серед інших методів централізації бюджетних ресурсів.

Податки є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві і є основною формою доходів держави, а також не менш важливим важелем економічного впливу держави на суспільне виробництво.

До держбюджету-2018 надійшло 28 млрд грн від ввізного мита та 651 млн грн – від вивізного. Найбільше український бюджет отримав від ввізного мита в 2015 році – 37,4 млрд грн. Набагато меншу статтю доходів тепер становить екологічний податок: у 2018 році – 2,8 млрд грн порівняно із 42 млрд в 2014-му/

Станом на 01.12.2018 за даними Державної казначейської служби України органами ДФС забезпечено фактичних надходжень податків і зборів (обов`язкових платежів) .

Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень до державного бюджету складають надходження з:

податку на додану вартість iз ввезених на територiю України товарiв (269 084,5 млн. грн.);  

податку на прибуток підприємств (95 096,4 млн. грн.); 

податку та збору на доходи фізичних осіб (81 728,8  млн. грн.); 

податку на додану вартість з вироблених в Українi товарiв (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування (70 873,7 млн. грн.);

акцизного податку з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) (63 380,2 млн. грн.); 

акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (43 782,9 млн.грн.).  

У результаті дослідження можна зробити висновок, що провідна роль у забезпеченні виконання державної функції щодо регулювання економічних процесів належить податкам, які справляються до державного бюджету. У Державному бюджеті України податкові надходження займають близько 80%, тобто є найбільшою бюджетоутворюючою ланкою. За досліджуваний період загальна сума податкових надходжень зросла вдвічі, але попри абсолютний приріст, їх частка у бюджеті є нестабільною.

На сьогодні, зважаючи на складні політичні та економічні умови, питання наповнення Державного бюджету для України постає більш гостро. Тому, дослідження сучасних тенденцій податкових надходжень до державного бюджету є актуальними.

Література:

1. Глухова В. І. Податкові пільги як інструмент податкової політики держави / Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті: матеріали ІІ Міжнар. наук. практ. конф., 14–15 лютого 2017 р. - Київ. - С. 91–93.

2. Державна казначейська служба України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/

3. Статистична інформація Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: sfs.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv--obovyaz/nadhodjennya-podatkiv-i-zborivдопомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014