Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

28.04.2018 12:28

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИЗИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Бодня Дмитро Андрійович, магістр, Університет митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

26.04.2018 09:37

ВІДКРИТТЯ РЕСТОРАНУ ПІДПРИЄМЦЕМ: РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Климець Наталія Володимирівна, студентка кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

30.04.2018 21:13

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОЄМНОГО ВИРОБНИЦТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Лазаренко Марина Павлівна, старший викладач кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Відкрити тези доповіді »

26.04.2018 20:14

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ: РЕСУРСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХОДИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Латишева Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємства ДВНЗ «Донбаська державна машинобудівна академія», м. Краматорськ

Відкрити тези доповіді »

27.04.2018 12:25

ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Марченко Вікторія Олександрівна, студентка, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесяті економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

27 жовтня 2021

До початку конференції залишилось днів 8

Подати заявку

Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


П’ятдесят дев'яті економіко-правові дискусії
28-09-2021

Шістдесяті економіко-правові дискусії
27-10-2021