Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

30.11.2018 13:29

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Боднар Орися Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри обліку і аудиту, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»; Сидорович Н., слухач магістратури, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

Відкрити тези доповіді »

26.11.2018 13:27

ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Гриньців Мирослава Володимирівна, студентка кафедри обліку, аналізу та аудиту Національного університету «Львівська Політехніка»

Відкрити тези доповіді »

20.11.2018 19:12

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ПРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ АНАЛІЗІ ДАНИХ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Гудим Ірина Анатоліївна, магістрант кафедри бухгалтерського обліку, Університет державної фіскальної служби України

Відкрити тези доповіді »

01.12.2018 09:58

ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИБОРІ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Дуганець Наталія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, Подільський державний аграрно-технічний університет; Стопнюк Юлія Григорівна, cтудентка магістратури, Подільський державний аграрно-технічний університет

Відкрити тези доповіді »

29.11.2018 17:56

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Коваль Любов Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет; Рижук Юлія Олександрівна, студентка, Вінницький національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

01.12.2018 10:18

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Корецька Яна Станіславівна, магістр спеціальності «Облік і оподаткування», Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Відкрити тези доповіді »

29.11.2018 16:36

ОЦІНКА ДЕФІНІЦІЙ КАТЕГОРІЇ «ГРОШОВІ ПОТОКИ»

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Панченко Олена Олександрівна, магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

П’ятдесят дев'яті економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

27 липня 2021

До початку конференції залишилось днів 0

Подати заявку

Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


П’ятдесят восьмі економіко-правові дискусії
24-06-2021

П’ятдесят дев'яті економіко-правові дискусії
27-07-2021