Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

17.04.2019 13:19

СУЧАСНІ ЗАСОБИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Андрусишена Ірина Василівна, студентка, Хмельницький Національний Університет

Відкрити тези доповіді »

17.04.2019 14:02

АНАЛІЗ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ ЗА 2013 – 2017 РР.

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Волобуєва Юлія Володимирівна, студентка, кафедра статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Відкрити тези доповіді »

17.04.2019 13:31

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Ніколаєнко Альона Ігорівна, студентка Київського національного торговельно-економічного університету

Відкрити тези доповіді »

06.04.2019 12:40

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Синиця Світлана Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту, Тернопільського національного економічного університету; Сапіщук Ростислав Тарасович, студент магістратури заочної форми навчання за спеціальністю "менеджмент" Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Відкрити тези доповіді »

15.04.2019 18:45

ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛ ЗОНИ СТЕПУ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Соломатіна Тетяна Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

Відкрити тези доповіді »

18.04.2019 20:42

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БАЗОВИХ КОМПОНЕНТ «ЯКОСТІ ЖИТТЯ» ТА «ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ»

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Струк Наталія Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесяті економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

27 жовтня 2021

До початку конференції залишилось днів 7

Подати заявку

Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


П’ятдесят дев'яті економіко-правові дискусії
28-09-2021

Шістдесяті економіко-правові дискусії
27-10-2021