Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 2. Менеджмент

07.12.2019 10:39

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Секція 2. Менеджмент]

Автор:  Кричківский Денис Сергійович, студент магістратури, Одеський національний економічний університет; Астахова Наталя Ігорівна, кандидат, економічних наук, старший викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку, Одеський національний економічний університет

Відкрити тези доповіді »

17.12.2019 18:44

ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ ПРИ ПРИЙОМІ НА РОБОТУ, ЯК ЕЛЕМЕНТ УСПІХУ КОМПАНІЇ

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Байдужа Марина Андріївна, магістр, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Україна

Відкрити тези доповіді »

13.12.2019 10:45

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ У БУДІВНИЦТВІ

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Денисенко Максим Олександрович, Запорізький національній університет

Відкрити тези доповіді »

12.12.2019 19:54

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ФАКТОР ЇЇ СТІЙКОСТІ У НЕСТАБІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Дмитренко Олександр Володимирович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна; Стельмащук Іван Тарасович, здобувач магістерського рівня вищої освіти кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Відкрити тези доповіді »

04.12.2019 18:51

ФАКТОРИ МОТИВАЦІЇ, ЯКІ ВІДІГРАЮТЬ ВАЖЛИВУ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Скрипняк Дарія Олександрівна, студент, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Відкрити тези доповіді »

10.12.2019 19:38

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Угоднікова Олена Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри Туризму та готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова; Котенко Ганна Максимівна, магістрант кафедри Туризму та готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова; Гужва Анастасія Юріївна, магістрант кафедри Туризму та готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесяті економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

27 жовтня 2021

До початку конференції залишилось днів 7

Подати заявку

Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


П’ятдесят дев'яті економіко-правові дискусії
28-09-2021

Шістдесяті економіко-правові дискусії
27-10-2021