Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

17.12.2019 19:16

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Бондарець Олена Миколаївна, викладач, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ; Старчик Наталія Валентинівна, викладач, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

17.12.2019 22:40

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Калазімова Діана Дмитрівна, студентка, факультету аграрного менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Чухліб Алла Василівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

16.12.2019 20:13

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Мирінець Інна Русланівна, магістр, економічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

17.12.2019 21:47

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Олійник Юлія Валентинівна, магістрант групи ОО-18М, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесяті економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

27 жовтня 2021

До початку конференції залишилось днів 8

Подати заявку

Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


П’ятдесят дев'яті економіко-правові дискусії
28-09-2021

Шістдесяті економіко-правові дискусії
27-10-2021