Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

23.12.2020 13:42

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Гудима Аліна Анатоліївна, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки, Донбаська державна машинобудівна академія; Панфілов Ігор Олександрович, магістрант групи ОА-19-1зм, спеціальності 071 «Облік і оподаткування», Освітньо-професійна програма «Облік і аудит», Донбаська державна машинобудівна академія

Відкрити тези доповіді »

11.12.2020 12:54

ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Довж Вадим Вадимович, аспірант кафедри обліку і оподаткування, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Відкрити тези доповіді »

22.12.2020 22:15

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ: ОСОБЛИВОСТІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Соболєв Володимир Михайлович, доктор економічних наук, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Соболєва Марія Володимирівна, кандидат економічних наук, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Відкрити тези доповіді »

05.12.2020 21:40

КОМПЛАЄНС: ЗМІСТ ТА АСПЕКТИ ПРОЦЕДУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Хильчук Едуард Володимирович, здобувач другого ступеня вищої освіти, спеціальність «Облік і оподаткування», Національного університету водного господарства та природокористування

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесяті економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

27 жовтня 2021

До початку конференції залишилось днів 7

Подати заявку

Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


П’ятдесят дев'яті економіко-правові дискусії
28-09-2021

Шістдесяті економіко-правові дискусії
27-10-2021