Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

13.05.2014 12:48

INNOVATIVE DEVELOPMENT METALLURGICAL BRANCH OF KAZAKHSTAN

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Janibekova Aidana, Master student of the Faculty of Economics, Karaganda Economic University

Відкрити тези доповіді »

06.05.2014 23:50

МАКСИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Афанасьєв Є.В., доктор економічних наук, професор кафедри інноваційного менеджменту та бізнес процесів, ДВНЗ “Криворізький національний університет”, Василько Е.А., студент, ДВНЗ “Криворізький національний університет”

Відкрити тези доповіді »

07.05.2014 00:26

РОЗВИТОК НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Афанасьєва Марія Григорівна, старший викладач кафедри вищої математики, ДВНЗ “Криворізький національний університет”

Відкрити тези доповіді »

10.04.2014 17:06

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Гвоздик Наталія Михайлівна, кандидат економічних наук, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Відкрити тези доповіді »

14.05.2014 20:45

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ЙОГО ЗМІНАМИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Коротка Катерина Юріївна, студентка Дніпропетровського Університету імені Альфреда Нобеля

Відкрити тези доповіді »

30.04.2014 23:19

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ЦІНИ ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Лащак Віктор Васильович, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінансів» Буковинського університету, м. Чернівці

Відкрити тези доповіді »

18.04.2014 13:13

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ У КРИВОМУ РОЗІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Мацюра Світлана Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та стратегії підприємств ДВНЗ «Криворізький національний університет», Світлична Вікторія Володимирівна, студентка кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Відкрити тези доповіді »

14.05.2014 15:48

ВІДНОСНО ЗАХИСТУ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКАХ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Мосціпан Роман Миколайович, аспірант кафедри економічної політики НАДУ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Відкрити тези доповіді »

11.05.2014 13:57

ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОІВ НА РОЗВИТОК КРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Сінгуцький Олександр Вікторович, аспірант, Класичний приватний університет

Відкрити тези доповіді »

14.05.2014 19:51

ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Трубей Оксана Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний торговельно-економічний університет, Лісков Максим Володимирович, магістр, Київський національний торговельно-економічний університет

Відкрити тези доповіді »

18.04.2014 12:42

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ ЯК ФОРМА ПОЄДНАННЯ НАУКОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Федорова Наталя Євгенівна, викладач кафедри економічної теорії та правознавства ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпропетровськ, Україна

Відкрити тези доповіді »

07.05.2014 22:40

ВИТРАТИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Фоменко Ганна Григорівна, аспірант, Донецький університет економіки та права

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесяті економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

27 жовтня 2021

До початку конференції залишилось днів 7

Подати заявку

Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


П’ятдесят дев'яті економіко-правові дискусії
28-09-2021

Шістдесяті економіко-правові дискусії
27-10-2021