Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

29.06.2016 11:46

PROBLEMS OF HUMAN RESOURCES STRATEGY AND POLICY AT UKRAINIAN ENTERPRICES

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Galushko O.I., senior lecturer, Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture; Schepetkova A.S., stydent, Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture; Dyrda Y.A., student, Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture

Відкрити тези доповіді »

28.06.2016 17:21

РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Бекмурзіна Аліна Максатівна, студентка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Відкрити тези доповіді »

28.06.2016 17:37

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Голубка Михайло Михайлович, викладач вищої категорії Львівського кооперативного коледжу економіки і права Україна, м.Львів

Відкрити тези доповіді »

28.06.2016 17:29

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Дмитренко Артем Іванович, кандидат економічних наук, доцент ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Краснощок Антон, магістрант 5 курсу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Відкрити тези доповіді »

28.06.2016 13:25

ВИМОГИ ЩОДО РОЗРОБКИ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Обелець Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Відкрити тези доповіді »

14.06.2016 15:43

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Патрахіна Анна Юріївна, Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут»

Відкрити тези доповіді »

14.06.2016 15:37

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПРАЦІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Хайрудінов Микита Сергійович, студент, Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут»

Відкрити тези доповіді »

21.06.2016 13:43

РОЛЬ ПОТРЕБ У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Яхно Т.П., кандидат економічних наук, доцент кафедри Львівського торговельно-економічного університету; Яхно П.Є., студент Львівського торговельно-економічного університету

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

П’ятдесят дев'яті економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

28 вересня 2021

До початку конференції залишилось днів 8

Подати заявку

Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


П’ятдесят восьмі економіко-правові дискусії
24-06-2021

П’ятдесят дев'яті економіко-правові дискусії
28-09-2021