Вас приветствует Наукова спильнота!

Приветствуйем на нашем сайте

Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура

28.04.2018 13:07

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЙНЬОЇ НЕОБХІДНОСТІ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Поляцко Анна Володимирівна, студентка групи ПР-201, Навчально-науковий Юридичний інститут НАУ

Открыть тезы доклада »

26.04.2018 20:28

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ НІМЕЧЧИНИ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Резнік Юлія Степанівна, кандидат юридичних наук, викладач Інституту спеціальної підготовки відділу кримінально-правових дисциплін Національної академії прокуратури України

Открыть тезы доклада »

22.04.2018 15:50

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ РИСИ СУДУ ПРИСЯЖНИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Судоустройство. Правоохранительные органы, прокуратура и адвокатура]

Автор: Стульгінський Владислав Сергійович, студент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Пятидесятые экономико-правовые дискуссии

Дата подачи материалов

25 вересня 2020

До начала конференции осталось дней 44

Подать заказ

Конференции

Конференции 2020

Конференции 2019

Конференции 2018

Конференции 2017

Конференции 2016

Конференции 2015

Конференции 2014

Календарь


Сорок девятые экономико-правовые дискуссии
22-07-2020

Пятидесятые экономико-правовые дискуссии
25-09-2020