Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law

28.04.2018 13:34

ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ, СПОСОБИ ТА ФОРМИ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Бубало Василь Михайлович, студент 4 курсу Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Open topic »

29.04.2018 14:26

ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ ЯК НОВИЙ ІНСТИТУТ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Палійчук Володимир Богданович, студент 3 курсу юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Open topic »

29.04.2018 13:49

СПАДКОВИЙ ДОГОВІР В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Руссу Аліса Юріївна, магістр факультету політології та права, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Open topic »

01.05.2018 12:00

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ У ПРАВО УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Хілініченко Віктор Вікторович, студент ІІ курсу магістратури Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Open topic »

01.05.2018 12:14

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ В ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Хілініченко Вікторія Вікторівна, студентка 2 курсу ОР «Магістр», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 6

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024