Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes

29.06.2016 11:46

PROBLEMS OF HUMAN RESOURCES STRATEGY AND POLICY AT UKRAINIAN ENTERPRICES

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Galushko O.I., senior lecturer, Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture; Schepetkova A.S., stydent, Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture; Dyrda Y.A., student, Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture

Open topic »

28.06.2016 17:21

РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Бекмурзіна Аліна Максатівна, студентка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Open topic »

28.06.2016 17:37

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Голубка Михайло Михайлович, викладач вищої категорії Львівського кооперативного коледжу економіки і права Україна, м.Львів

Open topic »

28.06.2016 17:29

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Дмитренко Артем Іванович, кандидат економічних наук, доцент ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Краснощок Антон, магістрант 5 курсу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Open topic »

28.06.2016 13:25

ВИМОГИ ЩОДО РОЗРОБКИ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Обелець Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Open topic »

14.06.2016 15:43

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Патрахіна Анна Юріївна, Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут»

Open topic »

14.06.2016 15:37

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПРАЦІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Хайрудінов Микита Сергійович, студент, Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут»

Open topic »

21.06.2016 13:43

РОЛЬ ПОТРЕБ У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Яхно Т.П., кандидат економічних наук, доцент кафедри Львівського торговельно-економічного університету; Яхно П.Є., студент Львівського торговельно-економічного університету

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024