Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes

13.05.2014 12:48

INNOVATIVE DEVELOPMENT METALLURGICAL BRANCH OF KAZAKHSTAN

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Janibekova Aidana, Master student of the Faculty of Economics, Karaganda Economic University

Open topic »

06.05.2014 23:50

МАКСИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Афанасьєв Є.В., доктор економічних наук, професор кафедри інноваційного менеджменту та бізнес процесів, ДВНЗ “Криворізький національний університет”, Василько Е.А., студент, ДВНЗ “Криворізький національний університет”

Open topic »

07.05.2014 00:26

РОЗВИТОК НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Афанасьєва Марія Григорівна, старший викладач кафедри вищої математики, ДВНЗ “Криворізький національний університет”

Open topic »

10.04.2014 17:06

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Гвоздик Наталія Михайлівна, кандидат економічних наук, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Open topic »

14.05.2014 20:45

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ЙОГО ЗМІНАМИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Коротка Катерина Юріївна, студентка Дніпропетровського Університету імені Альфреда Нобеля

Open topic »

30.04.2014 23:19

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ЦІНИ ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Лащак Віктор Васильович, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінансів» Буковинського університету, м. Чернівці

Open topic »

18.04.2014 13:13

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ У КРИВОМУ РОЗІ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Мацюра Світлана Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та стратегії підприємств ДВНЗ «Криворізький національний університет», Світлична Вікторія Володимирівна, студентка кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Open topic »

14.05.2014 15:48

ВІДНОСНО ЗАХИСТУ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКАХ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Мосціпан Роман Миколайович, аспірант кафедри економічної політики НАДУ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Open topic »

11.05.2014 13:57

ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОІВ НА РОЗВИТОК КРАЇНИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Сінгуцький Олександр Вікторович, аспірант, Класичний приватний університет

Open topic »

14.05.2014 19:51

ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Трубей Оксана Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний торговельно-економічний університет, Лісков Максим Володимирович, магістр, Київський національний торговельно-економічний університет

Open topic »

18.04.2014 12:42

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ ЯК ФОРМА ПОЄДНАННЯ НАУКОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Федорова Наталя Євгенівна, викладач кафедри економічної теорії та правознавства ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпропетровськ, Україна

Open topic »

07.05.2014 22:40

ВИТРАТИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Фоменко Ганна Григорівна, аспірант, Донецький університет економіки та права

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 9

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024