Section 7. Tax system. Budget system - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 7. Tax system. Budget system

20.12.2021 22:20

СУТЬ І ПРИНЦИПИ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД В УКРАЇНІ

[Section 7. Tax system. Budget system]

Author: Абрамов Володимир Сергійович, здобувач вищої освіти, Харківський національний економічний університет ім. С Кузнеця

Open topic »

17.12.2021 22:39

НЕДОЛІКИ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

[Section 7. Tax system. Budget system]

Author: Гавалюх Анна Михайлівна, бакалавр освітньої програми «Бізнес-економіка», Львівський національний університет імені Івана Франка

Open topic »

20.12.2021 22:42

ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

[Section 7. Tax system. Budget system]

Author: Коноваленко Наталія Федорівна, студентка 2 курсу магістратури заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Open topic »

30.11.2021 22:48

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[Section 7. Tax system. Budget system]

Author: Найденко Олексій Євгенович, кандидат економічних наук, доцент кафедри митної справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Авраменко Анастасія Василівна, студент, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Open topic »

30.11.2021 22:56

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ

[Section 7. Tax system. Budget system]

Author: Найденко Олексій Євгенович, кандидат економічних наук, доцент кафедри митної справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Амбарцумова Поліна Суренівна, студентка, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Open topic »

30.11.2021 22:41

МИТНІ ПЛАТЕЖІ ЯК ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

[Section 7. Tax system. Budget system]

Author: Стасова Дар’я Олександрівна, здобувач вищої освіти, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 9

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024