Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law

27.12.2018 15:35

СПОРНІ АСПЕКТИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Брендуля Ірина Сергіївна, викладач кафедри Енергомашинобудування, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Open topic »

26.12.2018 19:36

ДО АНАЛІЗУ ПРАВОВОЇ СУТНОСТІ НАБУВАЛЬНОЇ ДАВНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Гуйван Петро Дмитрович, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України, докторант Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Open topic »

27.12.2018 15:48

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ПРАВОВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Ковалишин Олександр Романович, кандидат юридичних наук, кафедра судочинства, Навчально-науковий Юридичний інститут, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

Open topic »

27.12.2018 12:36

ПРАВОВА РОЛЬ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ПРАЦІ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ПРАВІ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Лопушанська Юлія Юріївна, студентка Навчально-наукового інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Open topic »

19.12.2018 18:20

ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТА СУМІЖНИХ ЦИВІЛЬНО – ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Місько Юлія Володимирівна, студентка Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Open topic »

28.12.2018 17:06

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Соколова Яна Анатоліївна, студент заочної форми навчання Академія адвокатури України

Open topic »

21.12.2018 20:16

ПРО ДИСКУСІЇ НАВКОЛО ПРОЕКТУ НОВОГО ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Юринець Соломія Олегівна, студентка Навчально-наукового інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024