Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law

09.06.2018 18:40

МАТЕРІАЛЬНЕ БЛАГО У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ТА ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Єфімов Олександр Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного та трудового права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, ORCID 0000-0003-1751-4780

Open topic »

15.06.2018 11:51

ЩОДО ПІДСТАВ ПРИПИНЕННЯ НЕРУХОМИМ ОБ’ЄКТОМ СТАТУСУ ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Панова Світлана Ігорівна, здобувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія», директор ЮФ «Юрлайн», адвокат

Open topic »

27.06.2018 09:00

ІПОТЕЧНИЙ (ЗЕМЕЛЬНИЙ) БАНК ЯК СУБ’ЄКТ КРЕДИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Цвігун Ірина Мирославівна, адвокат, викладач кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

26 march 2024

Remaining time to start conference 27

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighties economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
23-11-2023

Eighty first economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
19-12-2023

Eighty second economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
29-01-2024

Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024