Section 6. Banking. Money, finances and credit - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 6. Banking. Money, finances and credit

01.03.2017 18:11

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ

[Section 6. Banking. Money, finances and credit]

Author: Бобух Сергій Олександрович, аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

Open topic »

03.03.2017 11:43

ПРОБЛЕМИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[Section 6. Banking. Money, finances and credit]

Author: Гувернат Анастасія Василівна, студентка, Університет Державної фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, м. Ірпінь

Open topic »

15.03.2017 22:33

ФІНАНСОВЕ ШАХРАЙСТВО – НЕБЕЗПЕЧНА ЗБРОЯ СЬОГОДЕННЯ

[Section 6. Banking. Money, finances and credit]

Author: Заріцька Алла Леонідівна, головний судовий експерт сектору економічних, товарознавчих досліджень та оціночної діяльності відділу інженерних, економічних, товарознавчих видів досліджень та оціночної діяльності Рівненського НДЕКЦ МВС України

Open topic »

09.03.2017 19:19

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

[Section 6. Banking. Money, finances and credit]

Author: Кудря Максим Геннадійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ІІ курс магістратури спеціальність “Фінанси і кредит” м.п. “Управління ризиками та страхування”

Open topic »

22.12.2016 16:33

У ПОШУКАХ СУТНОСТІ ГРОШЕЙ

[Section 6. Banking. Money, finances and credit]

Author: Мостіпака Олена Василівна, директор Компанії «Юрконсалтінг», м. Тернопіль

Open topic »

15.03.2017 15:14

ОЦІНКА ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЗАПОРІЗЬКУ ОБЛАСТЬ ЗА 2012-2016 РОКИ

[Section 6. Banking. Money, finances and credit]

Author: Серьогін Сергій Сергійович, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів; Бодня Дмитро Андрійович, студент, Університет митної справи та фінансів

Open topic »

15.03.2017 18:12

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ

[Section 6. Banking. Money, finances and credit]

Author: Серьогін Сергій Сергійович, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів; Поривай Артем Олександрович, студент, Університет митної справи та фінансів

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 6

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024