Section 4. Accounting, analysis and audit - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 4. Accounting, analysis and audit

08.06.2016 13:58

РОЗГЛЯД ОСНОВНИХ ДИСКРИМІНАНТНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ЗАРУБІЖНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ АВТОРІВ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Іванова Людмила Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету; Матвієнко Олександр Геннадійович, студент Чернігівського національного технологічного університету

Open topic »

29.06.2016 12:14

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Балазюк Оксана Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

Open topic »

28.06.2016 17:09

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ: СТАН, ПРОБЛЕМИ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Галас Світлана Михайлівна, Національний університет «Львівська політехніка»

Open topic »

14.06.2016 15:51

МОДЕЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Гарапко Евеліна Василівна, магістр, Університет державної фіскальної служби України

Open topic »

28.06.2016 13:15

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Леник Роман Михайлович, студент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Open topic »

29.06.2016 11:17

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Сисоєва Інна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

27 лютого 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighties economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
23-11-2023

Eighty first economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
19-12-2023

Eighty second economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
29-01-2024

Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024