Section 4. Accounting, analysis and audit - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 4. Accounting, analysis and audit

02.12.2021 20:10

КРИТИЧНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Єремян Олена Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування, Херсонський національний технічний університет; Торопенко Аліна Юріївна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «облік і оподаткування», Херсонський національний технічний університет

Open topic »

22.12.2021 19:41

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Корнієнко Антоніна Петрівна, викладач-методист економічних дисциплін вищої категорії Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу

Open topic »

22.12.2021 19:28

РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС ЯК ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Федкевич Олександр Васильович, студент ІІ курсу Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024