1. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

1. Economic sciences

23.02.2023 12:32

TEAMWORK SUCCESS FACTORS IN HEALTH CARE PROJECT MANAGEMENT

[1. Economic sciences]

Author: Artem Bardas, D.E., Professor, Dnipro University of Technology; Viktor Khanov, Post-graduate student, Dnipro University of Technology

Open topic »

22.02.2023 10:45

СУЧАСНІ АСПЕКТИ В УПРАВЛЯННІ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МЕДИЧНОЇ УСТАНОВИ

[1. Economic sciences]

Author: Єрмолаєва Алла Вячеславівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, Національний університет «Запорізька Політехніка»; Семенцова Оксана Миколаївна, кандидат психологічних наук, Національний університет «Запорізька Політехніка»

Open topic »

23.02.2023 14:00

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

[1. Economic sciences]

Author: Бардась Артем Володимирович, доктор економічних наук, НТУ “Дніпровська політехніка”; Авраменко Олександр Олексійович, аспірант кафедри менеджменту, НТУ “Дніпровська політехніка”

Open topic »

23.02.2023 12:48

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

[1. Economic sciences]

Author: Бардась Артем Володимирович, доктор економічних наук, НТУ “Дніпровська політехніка”; Замковий Максим Юрійович, аспірант кафедри менеджменту, НТУ “Дніпровська політехніка”

Open topic »

23.02.2023 12:14

ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ ВИКОНАННЯМ ПРОЄКТНОЇ РОБОТИ

[1. Economic sciences]

Author: Бардась Артем Володимирович, доктор економічних наук, професор, НТУ «Дніпровська політехніка»; Клименко Аркадій Тимофійович, аспірант кафедри менеджменту, НТУ «Дніпровська політехніка»

Open topic »

22.02.2023 21:40

ВПЛИВ УМОВ СЕРЕДОВИЩА НА ОБРАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯМИ ПРОЄКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

[1. Economic sciences]

Author: Бардась Артем Володимирович, доктор економічних наук, професор, НТУ «Дніпровська політехніка»; Руденко Денис Олександрович, аспірант, НТУ «Дніпровська політехніка»

Open topic »

22.02.2023 20:10

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ INTERTOP)

[1. Economic sciences]

Author: Боровиченко Олександр Денисович, студент, Національний університет «Львівська Політехніка»

Open topic »

21.02.2023 19:21

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН УЧАСНИКІВ ПРИ НАДАННІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

[1. Economic sciences]

Author: Кійко Антон Ігорович, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня ОНП "Облік і оподаткування", Львівський торговельно-економічний університет

Open topic »

18.02.2023 14:31

МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

[1. Economic sciences]

Author: Позднякова Аліна Олександрівна, здобувач вищої освіти, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка

Open topic »

16.02.2023 20:06

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

[1. Economic sciences]

Author: Позднякова Аліна Олександрівна, здобувач вищої освіти, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Open topic »

08.02.2023 12:38

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ЩОДО ЄДИНОГО ВНЕСКУ

[1. Economic sciences]

Author: Стефанович Наталія Ярославівна, старший викладач, Херсонський національний технічний університет; Крисов Антон Іванович, здобувач вищої освіти, Херсонський національний технічний університет

Open topic »

18.02.2023 14:20

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ У ВОЄННИЙ ЧАС

[1. Economic sciences]

Author: Чижова Таміла Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна; Маліновська Поліна Борисівна, здобувач другого (магістерського) рівня Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна

Open topic »

29.01.2023 22:44

РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ ВІДЕОІГОР

[1. Economic sciences]

Author: Чизмар Іван Іванович, аспірант кафедри eкономіки та фінансів, Мукачівський державний університет

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024