Section 5. Administrative law. Administrative judicial law. Customs and tax law. Municipal law - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 5. Administrative law. Administrative judicial law. Customs and tax law. Municipal law

23.11.2021 20:48

ПОШИРЕННЯ НЕПРАВДИВИХ ЧУТОК В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ В УКРАЇНІ

[Section 5. Administrative law. Administrative judicial law. Customs and tax law. Municipal law]

Author: Гарбачова Олена Віталіївна, студентка Університету митної справи та фінансів

Open topic »

25.11.2021 11:31

ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

[Section 5. Administrative law. Administrative judicial law. Customs and tax law. Municipal law]

Author: Град Богдана Сергіївна, студентка, Університет митної справи та фінансів

Open topic »

24.11.2021 17:35

ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ У БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ

[Section 5. Administrative law. Administrative judicial law. Customs and tax law. Municipal law]

Author: Денисова Валерія Сергіївна, студентка Університету митної справи та фінансів

Open topic »

23.11.2021 21:13

ПРЯМІ ТА НЕПРЯМІ ПОДАТКИ: КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ

[Section 5. Administrative law. Administrative judicial law. Customs and tax law. Municipal law]

Author: Джурук Наталія Ігорівна, студентка магістратури Навчально-наукового інституту права, Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Open topic »

25.11.2021 10:42

ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ №89 ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСУ ТА ПРАВОМІРНОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

[Section 5. Administrative law. Administrative judicial law. Customs and tax law. Municipal law]

Author: Дмитрієв Єгор Костянтинович, студент Університету митної справи та фінансів

Open topic »

08.11.2021 23:51

ПРИНЦИП ТРАНСПАРЕНТНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

[Section 5. Administrative law. Administrative judicial law. Customs and tax law. Municipal law]

Author: Липа Микита Володимирович, студент Університету митної справи та фінансів

Open topic »

24.11.2021 19:50

СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 106-1 КУПАП «НЕВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПОСІВІВ СНОТВОРНОГО МАКУ ЧИ КОНОПЕЛЬ, МІСЦЬ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ»

[Section 5. Administrative law. Administrative judicial law. Customs and tax law. Municipal law]

Author: Мамедов Артем Артурович, студент Університету митної справи та фінансів

Open topic »

30.11.2021 15:05

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИН

[Section 5. Administrative law. Administrative judicial law. Customs and tax law. Municipal law]

Author: Павловська Н.В., кандидат юридичних наук, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет»

Open topic »

24.11.2021 18:22

ЗВ'ЯЗОК РОЗВИТКУ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

[Section 5. Administrative law. Administrative judicial law. Customs and tax law. Municipal law]

Author: Пеклуха Анастасія Володимирівна, студентка Університету митної справи та фінансів

Open topic »

23.11.2021 20:53

ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ЗА УЧАСТІ СУДДІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

[Section 5. Administrative law. Administrative judicial law. Customs and tax law. Municipal law]

Author: Петренкo Oльгa Oлегiвнa, студентка 4 курсу юридичного факультету, Дoнецького нaцioнaльного унiверситету iменi Вaсиля Стусa

Open topic »

23.11.2021 21:08

ПІДСТАВИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СЕРТИФІКАЦІЇ

[Section 5. Administrative law. Administrative judicial law. Customs and tax law. Municipal law]

Author: Плотнікова Ірина Ігорівна, студентка Університету митної справи та фінансів

Open topic »

25.11.2021 13:37

ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА ЯК СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

[Section 5. Administrative law. Administrative judicial law. Customs and tax law. Municipal law]

Author: Сімаго Владлена Володимирівна, студент 5-го курсу Університету митної справи та фінансів

Open topic »

24.11.2021 20:09

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

[Section 5. Administrative law. Administrative judicial law. Customs and tax law. Municipal law]

Author: Шаталов Владислав Юрійович, студент Університету митної справи та фінансів

Open topic »

22.11.2021 20:51

АДМІНІСТРАТИВНІ СТЯГНЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

[Section 5. Administrative law. Administrative judicial law. Customs and tax law. Municipal law]

Author: Штундер Валерія Євгеніївна, 3 курс, Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024