Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes

27.04.2017 16:21

FACTORS WHICH PROVIDE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN DAIRY INDUSTRY

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Tiasmin A.V., student of Kyiv National University of Technologies and Design

Open topic »

27.04.2017 10:57

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Бала Володимир Володимирович, кандидат економічних наук, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського; Ільченко Анастасія Сергіївна, студентка, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського; Сущенко Єлизавета Ігорівна, студентка, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

Open topic »

26.04.2017 22:22

ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ЯК БАГАТОАСПЕКТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Буздиган Марія Олександрівна, аспірантка Одеського національного економічного університету

Open topic »

27.03.2017 19:36

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕДУРИ DUE DILIGENCE ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Вірченко Вероніка Вадимівна, студентка IІ курсу магістратури спеціалізованої магістерської програми «Управління ризиками та страхування» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Open topic »

27.04.2017 13:43

МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Вербицький Михайло Ігорович, студент, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ УБС; Ізюмцева Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ УБС

Open topic »

14.04.2017 12:35

РОЛЬ ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УГОД ЗІ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ: РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Воробйова Лариса Дмитрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського; Яковенко Ярослава Юріївна, аспірантка кафедри економіки Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського

Open topic »

27.04.2017 13:55

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Жовта Аліна Анатоліївна, студентка, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ УБС; Ізюмцева Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ УБС

Open topic »

27.04.2017 17:05

УПРАВЛІННЯ ТЬЮТОРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ В ОСВІТІ ЯК ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Клименко Світлана Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри теорії й методики управління навчальними закладами освіти, Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Open topic »

04.04.2017 12:25

КОМІТЕТ З ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНТРОЛІНГУ ІНВЕСТИЦІЙ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Козловський Адріан Тарасович, аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Open topic »

26.04.2017 15:49

ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОЇ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Копосова Євгенія Геннадіївна, студентка Херсонського національного технічного університету, Херсон, Україна

Open topic »

26.04.2017 15:47

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Копосова Анастасия Геннадиевна, студентка, Херсонский национальный технический университет, г. Херсон, Украина

Open topic »

26.04.2017 22:17

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Кузьменко Олександр Олександрович, аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

Open topic »

26.04.2017 22:10

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Малимон Євгеній Сергійович, магістрант, Київський національний університет технологій та дизайну

Open topic »

07.04.2017 18:13

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АВІАБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Островська Ольга Василівна, студентка, Національний авіаційний університет

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024