2. Legal sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

2. Legal sciences

27.04.2023 22:26

ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ КАНОНІЧНОГО ПРАВА НА СИСТЕМУ ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

[2. Legal sciences]

Author: Дришлюк Андрій Ігорович, кандидат юридичних наук, доцент, заступник голови Одеського апеляційного суду

Open topic »

26.04.2023 23:04

ЩОДО ПИТАННЯ ПОРУШЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ

[2. Legal sciences]

Author: Мартиненко Юлія Андріївна, студентка ІІІ курсу факультету філології, історії та політико-юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Open topic »

26.04.2023 23:44

ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО І ОПЕРАТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС РОСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА

[2. Legal sciences]

Author: Столяр Вікторія Сергіївна, здобувач вищої освіти бакалаврського рівня, Державний податковий університет

Open topic »

26.04.2023 23:18

ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

[2. Legal sciences]

Author: Хільченко Анна Андріївна, студентка міжнародно-правового факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Open topic »

20.04.2023 13:26

ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

[2. Legal sciences]

Author: Худолєй Ярослав Григорович, аспірант кафедри теорії та історії держави і права, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024