2. Legal sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

2. Legal sciences

28.11.2022 19:45

ДОТРИМАННЯ НОРМ ТА ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

[2. Legal sciences]

Author: Бідалова Карина Сергіївна, студентка, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

24.11.2022 01:15

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ

[2. Legal sciences]

Author: Безносюк Валерія Сергіївна, студентка 3 курсу міжнародно-правового факультету, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Open topic »

29.11.2022 01:20

ВИТРАТИ НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

[2. Legal sciences]

Author: Безрадна Анна Леонідівна, студентка, Державний торговельно-економічний університет

Open topic »

28.11.2022 23:12

ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ ПРИНЦИПУ МИРНОГО ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ

[2. Legal sciences]

Author: Биндюк Катерина Геннадіївна, студентка, Державний торговельно-економічний університет

Open topic »

29.11.2022 14:02

ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМ ДО СУДУ З ЦИВІЛЬНИМ ПОЗОВОМ

[2. Legal sciences]

Author: Грабовська Оксана Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного процесу Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Open topic »

24.11.2022 01:21

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Legal sciences]

Author: Лутай Дарина Анатоліївна, студентка Університету митної справи та фінансів; Білан Софія Андріївна, студентка Університету митної справи та фінансів

Open topic »

29.11.2022 02:23

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННИМИ ДІЯМИ ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, ПРОКУРАТУРИ І СУДУ

[2. Legal sciences]

Author: Наумець Ярослав Максимович, студент, Державний торговельно-економічний університет

Open topic »

28.11.2022 19:55

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА ПРАВОВИХ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ

[2. Legal sciences]

Author: Петришина Марина Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент, п.н.с. відділу правового забезпечення функціонування національної інноваційної системи НДІ ПЗІР НАПрН України

Open topic »

28.11.2022 23:06

ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ТУРИЗМУ

[2. Legal sciences]

Author: Федуняк Ігор Осипович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і менеджменту, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Open topic »

29.11.2022 00:31

ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЗАВДАНОЇ ВТОРГНЕННЯМ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

[2. Legal sciences]

Author: Чернега Софія Олександрівна, студентка Навчально - наукового інституту права, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024