Section 6. Banking. Money, finances and credit - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 6. Banking. Money, finances and credit

18.12.2017 17:33

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ПЛАТО- ТА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КЛІЄНТІВ БАНКУ

[Section 6. Banking. Money, finances and credit]

Author: Іванова Крістіна, студентка 4 курсу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

20.12.2017 18:46

СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

[Section 6. Banking. Money, finances and credit]

Author: Аль-Шамарі Ліна Мохамедівна, студентка кафедри фінанси та кредит Харківського національного університету будівництва та арітектури

Open topic »

18.12.2017 16:01

БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. РЕФОРМУВАННЯ 2014-2015РР

[Section 6. Banking. Money, finances and credit]

Author: Завгородня Дарія Сергіївна, студентка факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Open topic »

18.12.2017 16:22

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ НА СУТНІСТЬ ГРОШЕЙ

[Section 6. Banking. Money, finances and credit]

Author: Кужель Даніела Володимирівна, студентка, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Open topic »

18.12.2017 16:34

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

[Section 6. Banking. Money, finances and credit]

Author: Марковець Катерина Юріївна, студентка факультету менеджменту і маркетингу Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Open topic »

15.12.2017 21:05

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЙОГО РОЗВИТКУ

[Section 6. Banking. Money, finances and credit]

Author: Пістрюга Олена Андріївна, студентка 6-го курсу, Університет Державної фіскальної служби України

Open topic »

21.12.2017 16:06

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

[Section 6. Banking. Money, finances and credit]

Author: Прокопенко Юлія Миколаївна, студентка, Національний авіаційний університет

Open topic »

19.12.2017 17:21

РОЛЬ І ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

[Section 6. Banking. Money, finances and credit]

Author: Шкапенко Олександра Сергіївна, студентка факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київский політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Open topic »

20.12.2017 19:21

ПРОВЕДЕННЯ ГРОШОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ТА В ЕСТОНІЇ ПІСЛЯ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

[Section 6. Banking. Money, finances and credit]

Author: Яковлєва Ірина Олегівна, студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

27 лютого 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighties economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
23-11-2023

Eighty first economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
19-12-2023

Eighty second economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
29-01-2024

Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024