Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes

04.10.2018 10:50

PROFITABILITY OF THE MUNICIPAL ENTERPRISE AND MAIN AREAS OF ITS INCREASES

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Zazhyrielova Oleksandra Sergeevna, master's degree, Kyiv National University of Technologies and Design

Open topic »

30.09.2018 21:23

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Гарват Ольга Анатоліївна, кандидат економічних наук, Хмельницький національний університет; Літинська Валентина Анатоліївна, кандидат економічних наук, Хмельницький національний університет

Open topic »

29.09.2018 19:47

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Зіновська Світлана Ігорівна, аспірант кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами, Запорізький національний університет

Open topic »

02.10.2018 10:51

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СРЕДА И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Карпович Виктор Францевич, кандидат экономических наук, Институт предпринимательской деятельности, г. Минск, Беларусь

Open topic »

01.10.2018 20:06

ЩОДО ПИТАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Коробська Альона Олександрівна, здобувач кафедри інформаційних і дистанційних технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Open topic »

01.10.2018 20:30

ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЯТОРА У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Крилова Ірина Іванівна, кандидат юридичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

Open topic »

29.09.2018 19:37

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Лозиченко Олександр Миколайович, аспірант кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами, Запорізький національний університет

Open topic »

26.09.2018 18:55

ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРИБУТОК КРЮЇНГОВОЇ КОМПАНІЇ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Наврозова Юлія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Одеський національний морський університет; Бабаєва Олександра Геннадіївна, магістр, Одеський національний морський університет

Open topic »

17.09.2018 11:59

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЮ З ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Паламаренко Яна Вікторівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

Open topic »

25.09.2018 12:03

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Пришляк Наталя Вікторівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет; Даровік Оксана Олегівна, студентка, Вінницький національний аграрний університет

Open topic »

28.09.2018 18:38

КОНЦЕПЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗВО

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Черниш Ольга Василівна, Київський національний університет технологій та дизайну

Open topic »

19.09.2018 20:58

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Шаманська Олена Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

Open topic »

01.10.2018 19:47

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БАЗОВИХ МЕТОДІВ ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ УКРАЇНСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Захарова Олена Леонідівна, аспірант економічного факультету, Запорізький національний університет

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024