Section 6. Banking. Money, finances and credit - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 6. Banking. Money, finances and credit

29.05.2018 13:12

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ

[Section 6. Banking. Money, finances and credit]

Author: Заєць Єлизавета Романівна, студентка 6 курсу, кафедра банківського і страхового бізнесу, Львівський національний університет імені І.Франка

Open topic »

31.05.2018 11:09

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

[Section 6. Banking. Money, finances and credit]

Author: Кузьменко Діна Василівна, магістр, Національний університет харчових технологій

Open topic »

19.05.2018 18:48

ПРОЗОРІСТЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ, ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

[Section 6. Banking. Money, finances and credit]

Author: Піменова Марія Михайлівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

Open topic »

31.05.2018 10:37

ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

[Section 6. Banking. Money, finances and credit]

Author: Пироженко Юлія Володимирівна, студентка, кафедра фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 6

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024