Section 7. Economic law. Economic judicial law. Financial law. Banking law - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 7. Economic law. Economic judicial law. Financial law. Banking law

16.12.2020 16:09

ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ

[Section 7. Economic law. Economic judicial law. Financial law. Banking law]

Author: Клімук Анастасія Олександрівна, студентка 3 курсу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Open topic »

21.12.2020 13:26

ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

[Section 7. Economic law. Economic judicial law. Financial law. Banking law]

Author: Літошко Яна Сергіївна, студентка, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Open topic »

22.12.2020 14:27

ОСОБЛИВОСТІ ПОНОВЛЕННЯ СТРОКІВ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ В УМОВАХ COVID-19

[Section 7. Economic law. Economic judicial law. Financial law. Banking law]

Author: Пахольченко Дар'я Олександрівна, здобувачка Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом

Open topic »

14.12.2020 16:35

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ УМОВ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ

[Section 7. Economic law. Economic judicial law. Financial law. Banking law]

Author: Тірон Андрій Валерійович, магістрант спеціальності «Господарське право», Національна академія внутрішніх справ України

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024