4. Pedagogical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

4. Pedagogical sciences

24.10.2023 11:24

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З НЕБЛАГОПОЛУЧНОЮ СІМ’ЄЮ

[4. Pedagogical sciences]

Author: Бичук Ірина Олександрівна, кандидат філософських наук, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Open topic »

16.10.2023 14:14

РЕАЛІЗАЦІЯ STEM-ПРОЄКТУ «ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ГРУНТІВ м. ЗАПОРІЖЖЯ » ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ

[4. Pedagogical sciences]

Author: Дубова Олена Віленівна, кандидат біологічних наук, Запорізький національний університет, біологічний факультет

Open topic »

18.10.2023 13:09

НАСТУПНІСТЬ У РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ БАЗОВОЇ ШКОЛИ

[4. Pedagogical sciences]

Author: Моргун Олександр Олександрович, здобувач ІІІ курсу факультету технологічної та математичної освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; Великдан Юлія Віталіївна, старший викладач кафедри теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Open topic »

18.10.2023 12:53

РОЛЬ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ У РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

[4. Pedagogical sciences]

Author: Омельченко Марина Сергіївна, доктор психологічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»; Головко Катерина Миколаївна, здобувач магістерського (другого) рівня вищої освіти, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

Open topic »

16.10.2023 13:03

ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМ’Ї В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ

[4. Pedagogical sciences]

Author: Прокопенко Ольга Михайлівна, т.в.о директора, закладу дошкільної освіти №2

Open topic »

17.10.2023 14:12

СТРАТЕГІЇ ТА ВИКЛИКИ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ДОСВІД УКРАЇНИ

[4. Pedagogical sciences]

Author: Чертов Владислав Ігорович, викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО « Університет менеджменту освіти»

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

26 march 2024

Remaining time to start conference 27

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighties economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
23-11-2023

Eighty first economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
19-12-2023

Eighty second economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
29-01-2024

Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024