2. Legal sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

2. Legal sciences

18.07.2023 17:55

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ ЯК ОДНОГО ІЗ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

[2. Legal sciences]

Author: Іваніцький Павло Сергійович, аспірант кафедри теорії права та прав людини, юридичного факультету, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Open topic »

08.07.2023 14:43

ПЕРЕВІРКА ДОБРОЧЕСНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: ДОСВІД АВСТРАЛІЇ

[2. Legal sciences]

Author: Азаренко Тетяна Ігорівна, аспірантка Науково-дослідного інституту публічного права

Open topic »

03.07.2023 20:02

РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

[2. Legal sciences]

Author: Баламуш Марʼяна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Кафедра адміністративного та господарського права, м.Одеса, Україна

Open topic »

14.07.2023 23:36

КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В НАУЦІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

[2. Legal sciences]

Author: Бортняк Катерина Василівна, доцент кафедри публічного та приватного права Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного інституту імені В. І. Вернадського

Open topic »

15.07.2023 13:55

ДО ПИТАННЯ ПРО НАЛЕЖНЕ ПОВОДЖЕННЯ З УКРАЇНСЬКИМИ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ

[2. Legal sciences]

Author: Гальцова Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, викладачка кафедри права Національної безпеки та правової роботи Військово-юридичного інституту, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Open topic »

17.07.2023 23:54

ВАЖЛИВІСТЬ ВІДСТРОЧКИ ВІД ПРИЗОВУ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

[2. Legal sciences]

Author: Голуб Вікторія Анатоліївна, аспірантка Харківського національного університету внутрішніх справ, суддя Донецького окружного адміністративного суду

Open topic »

15.07.2023 01:11

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТВОРЧИХ ВІДПУСТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

[2. Legal sciences]

Author: Лиманський Павло Павлович, аспірант 2-го року навчання Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Open topic »

04.07.2023 11:43

ПРАВОВА ТА ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА: СПІВВІДНОШЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Legal sciences]

Author: Усенко Юлія Олександрівна, здобувачка вищої освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Open topic »

20.07.2023 12:22

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО

[2. Legal sciences]

Author: Шевчук Лариса Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Волинського національного університету імені Лесі Українки

Open topic »

20.07.2023 12:04

ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИННИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УГОРЩИНИ

[2. Legal sciences]

Author: Шульженко Надія Володимирівна, кандидатка юридичних наук, доцентка, старша наукова дослідниця відділу дослідження проблем кримінального права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України; асистентка кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 6

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024