Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law

09.04.2022 11:31

ПРАВОВА ПРИРОДА ДИСКРЕЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ СУДДІ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Віцінгловська Іванна Петрівна, аспірантка кафедри теорії права та прав людини юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Open topic »

28.04.2022 11:40

ОЗНАКИ СПРОЩЕНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Зелінська Стефанія Антонівна, аспірантка кафедри цивільного права та процесу, асистентка кафедри міжнародного права, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

Open topic »

14.04.2022 13:20

ІНТЕРЕСИ ЗАЧАТОЇ, АЛЕ ЩЕ НЕ НАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ ТА ЇХ ЗАХИСТ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Каблак Софія Андріївна, студентка, Львівський національний університет імені Івана Франка

Open topic »

26.04.2022 16:50

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ДОГОВОРУ В ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИНАХ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Клімук Олександра Олександрівна, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, Національний авіаційний університет, м. Київ

Open topic »

06.04.2022 17:34

ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Менюк Дарина Олегівна, доктор філософії, молодший науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Open topic »

28.04.2022 11:29

ЗУПИНЕННЯ ПЕРЕБІГУ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ І НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗМІНИ ОБРАХУНКУ СТРОКУ ПОЗОВНОЇ ДАНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Цеберський Володимир Віталійович, студент, Науково-навчальний інститут права Київський національний університет імені Т. Шевченка

Open topic »

28.04.2022 12:24

ПРОБЛЕМАТИКА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЕВТАНАЗІЇ В УКРАЇНІ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Чернега Софія Олександрівна, студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту права, Київський національний університет ім. Т.Шевченка

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024