Section 4. Accounting, analysis and audit - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 4. Accounting, analysis and audit

26.12.2018 20:10

ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МСБОДС НА НП(С)БОДС У КАНАДІ ТА ФРАНЦІЇ.

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Луговець Богдан Валерійович, студент, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Open topic »

28.12.2018 16:42

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Луцик Юлія Олександрівна, кандидат економічних наук, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Open topic »

27.12.2018 13:22

КОДЕКС ЕТИКИ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Пушкарьова Олена Юріївна, аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Open topic »

13.12.2018 13:40

КОЛИ ТА ЯК ОФОРМЛЮЮТЬ НАКАЗ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ?

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Соболева Ірина Валеріївна, викладач, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського; Байрак Катерина Сергіївна, студентка, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського

Open topic »

13.12.2018 13:45

ХТО МАЄ ПРАВО ВИЗНАЧИТИ СПРАВЕДЛИВУ ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЇХ ПЕРЕОЦІНКИ?

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Соболева Ірина Валеріївна, викладач, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського; Тимошенко Олена Сергіївна, студентка, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського

Open topic »

24.12.2018 15:37

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАРАХУВАННЯ, СПЛАТИ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ В ОБЛІКУ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Яковенко Світлана Леонідівна, викладач І категорії, голова циклової комісії «Бухгалтерський облік», Лозівська філія Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 9

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024