Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law

27.05.2019 13:30

РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ПРАЦІВНИКА

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Брощак Людмила Володимирівна, студентка IV курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Open topic »

23.05.2019 12:51

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЯК СУБ’ЄКТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Ваврик Лілія Олегівна, студентка IV курсу юридичного факультету Тернопільського національного Економічного університету

Open topic »

28.05.2019 22:29

ДО ПИТАННЯ ПРО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Гуйван Петро Дмитрович, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, докторант Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Open topic »

28.05.2019 21:33

ОСОБЛИВОСТІ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Дмитренко Артем Миколайович, економіко-правове відділення, спеціальність «Право», ІІ курс, Таращанський державний технічний та економіко-правовий коледж

Open topic »

27.05.2019 13:35

СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО ЯК ОДНА З ФОРМ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Зигрій Олеся Володимирівна, студентка 3-го курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Open topic »

27.05.2019 13:23

ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Комінко Марія Михайлівна, студентка IV курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Open topic »

28.05.2019 21:36

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Кучер Юлія Володимирівна, економіко-правове відділення, спеціальність «Право», ІV курс, Таращанський державний технічний та економіко-правовий коледж

Open topic »

25.05.2019 19:38

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Олексієнко Анастасія Сергіївна, студентка третього курсу Факультету соціології і права, Київський національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Open topic »

25.05.2019 19:34

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Олексієнко Анастасія Сергіївна, студентка третього курсу Факультету соціології і права, Київський національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Open topic »

28.05.2019 22:57

ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СПОРУ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Пасайлюк Ірина Василівна, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету, Львівський державний університет внутрішніх справ

Open topic »

21.05.2019 20:13

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Сароян Марія Артемівна, студентка юридичного факультету Дніпровського Національного Університету ім. О. Гончара

Open topic »

28.05.2019 21:44

ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Сологуб Вікторія Вікторівна, економіко-правове відділення, спеціальність «Право», ІV курс, Таращанський державний технічний та економіко-правовий коледж

Open topic »

22.05.2019 11:18

НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ І ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ«ВЕСКО»)

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Харитонова Олена Сергіївна, доктор філософії в галузі права; Яковенко Ольга Іванівна, студентка ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Open topic »

28.05.2019 21:41

ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Хворостяна Ольга Петрівна, економіко-правове відділення, спеціальність «Право», ІV курс, Таращанський державний технічний та економіко-правовий коледж

Open topic »

22.05.2019 11:31

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Черняєва Олександра Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та управління підприємством, Навчально-науковий інститут менеджменту, економіки та фінансів Президентського університету ПрАТ «ВНЗ «МАУП»; Колосов Руслан Володимирович, студент ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 9

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024