Section 4. Accounting, analysis and audit - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 4. Accounting, analysis and audit

08.05.2014 00:51

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Винар Наталія Тарасівна, студентка кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка»

Open topic »

08.05.2014 00:46

ВІДМІННОСТІ МІЖ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИМИ ТА ВНУТРІШНЬОГРУПОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Винар Юлія Тарасівна, студентка кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка»

Open topic »

13.05.2014 23:53

АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Маслова Катерина Володимирівна, студентка, Національний університет “Львівська політехніка”

Open topic »

14.05.2014 18:25

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Микитчук Юлія Володимирівна, студентка, Івано – Франківський національний технічний університет нафти і газу

Open topic »

14.05.2014 15:25

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Огаренко Тетяна Анатоліївна, магістр спеціальності «Облік та аудит», Запорізький національний університет

Open topic »

14.05.2014 15:11

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Сосницкая Ольга Юрьевна, студентка экономического факультета Харьковского Национального Университета им В.Н. Каразина

Open topic »

18.04.2014 13:33

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ З ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Турло Анжела Валерiївна, студентка ДВНЗ «Криворiзький нацiональний унiверситет»

Open topic »

14.05.2014 18:55

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПОКАЗНИКІВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Фурман Тарас Юрійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Левкович Олексій Миколайович, студент факультету економіки та менеджменту Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Open topic »

18.04.2014 13:40

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПАЛИВНО - МАСТИЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Шендригоренко Марина Трохимівна, кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024