Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes

13.11.2020 18:52

THE MECHANISM OF MAINTENANCE OF ECONOMIC SAFETY OF GOVERNMENT PROGRAMS

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Malik L.N., the senior lecturer, The Kiev co-operative institute of business and the right

Open topic »

25.11.2020 21:33

STATE FINANCIAL CONTROL. ESSENCE AND MAIN DEVELOPMENT TRENDS

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Matkovska Diana, student of the Faculty of Finance and Accounting, Kyiv National University of Trade and Economics

Open topic »

13.11.2020 10:47

STATE-PRIVATE PARTNERSHIP AS THE FORM OF REALIZATION OF GOVERNMENT PROGRAMS

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Rusanjuk V.V., the post-graduate student, National center of science Institute of agrarian economy, the city of Kiev

Open topic »

27.11.2020 15:19

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІД ЧАС ВІДДАЛЕНОЇ РОБОТИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Глявіна Анастасія Андріївна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Open topic »

17.11.2020 10:43

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Давидчук Сергій Миколайович, аспірант кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет

Open topic »

24.11.2020 17:50

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ У КОЛЕКТИВІ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Тахтамірова Марія Миколаївна, студентка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Open topic »

23.11.2020 14:57

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПАТ «ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Ходюк Ольга Олегівна, бакалавр, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Open topic »

24.11.2020 18:07

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Царапкіна Марина Олегівна, студентка 4 курсу, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

Open topic »

18.11.2020 12:29

НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ E-LEARNING

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Цупрова Вікторія Станіславівна, студентка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Open topic »

24.11.2020 10:12

РЕІНЖИНІРИНГ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Шапрова Лоліта Олегівна, магістр кафедри підприємництва та туризму, Одеський національний морський університет

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 9

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024