Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law

31.05.2018 09:31

СУАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Бойко Ольга Василівна, курсант ІІ курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Open topic »

19.05.2018 18:59

АКТУАЛЬНІСТЬ АЛІМЕНТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Гордєєва Ольга Іллівна, викладач вищої категорії, викладач-методист, Харківський Державний автомобільно-дорожній коледж; Ільїнова Ірина Владиславівна, викладач вищої категорії, викладач-методист, Харківський Державний автомобільно-дорожній коледж

Open topic »

31.05.2018 21:33

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Гринів Ольга Олегівна, студентка ІІ курсу магістратури, 22 МП групи, Факультет політології та права, спеціальність «правознавство», Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Дубчак Леся Сергіївна, доцент кандидат юридичних наук, Факультет політології та права Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Open topic »

31.05.2018 14:00

ДО ПИТАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Громенко Іванна Вікторівна, студентка V курсу Рівненського інституту Київського університету права НАН України

Open topic »

31.05.2018 22:42

РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА СВІТОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Гуйван Оксана Петрівна, здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ

Open topic »

29.05.2018 14:35

РИЗИК СТОРІН ПРИ УКЛАДАННІ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Демедчук Наталія Ігорівна, студентка 1 групи 3 курсу військово-юридичного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Open topic »

15.05.2018 19:44

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ “ЕЛЕКТРОННИХ” (“ЦИФРОВИХ”) ДОКАЗІВ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Зозуля Наталія Олегівна, студентка 2 року навчання ОКР «Магістр», спеціальності «Цивільне судочинство» юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

Open topic »

31.05.2018 13:05

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НАЗВИ «ЛЕГАТ» ДО ЗАПОВІДАЛЬНОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 1237 ЦК УКРАЇНИ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Ковальчук Ярослав Вадимович, юрисконсульт, Регіональна філія "Південно-Західна залізниця" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"

Open topic »

31.05.2018 16:10

ІНСТИТУТ ДОГОВОРУ В РИМСЬКОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ТА СУЧАСНІЙ ЦИВІЛЬНО- ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Мошкутело Марина Сергіївна, студентка 2 курсу магістратури, Інституту політології і права, Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова, м. Київ, Україна

Open topic »

31.05.2018 17:09

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Слюсар Леся Вадимівна, студентка магістратури Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету

Open topic »

29.05.2018 19:28

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Шептовицька Анна Артурівна, студентка 3 курсу, Інституту підготовки кадрів для органів юстицій, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна

Open topic »

31.05.2018 19:36

РОЗМЕЖУВАННЯ СТАТУСІВ ДЕРЖАВНОГО І ПРИВАТНОГО НОТАРІУСІВ ЗА ОЗНАКАМИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Щаслива Світлана Ігорівна, студентка, Вінницьке відділення Ірпінського державного коледжу економіки та права

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024