Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes

17.04.2019 13:19

СУЧАСНІ ЗАСОБИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Андрусишена Ірина Василівна, студентка, Хмельницький Національний Університет

Open topic »

17.04.2019 14:02

АНАЛІЗ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ ЗА 2013 – 2017 РР.

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Волобуєва Юлія Володимирівна, студентка, кафедра статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Open topic »

17.04.2019 13:31

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Ніколаєнко Альона Ігорівна, студентка Київського національного торговельно-економічного університету

Open topic »

06.04.2019 12:40

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Синиця Світлана Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту, Тернопільського національного економічного університету; Сапіщук Ростислав Тарасович, студент магістратури заочної форми навчання за спеціальністю "менеджмент" Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Open topic »

15.04.2019 18:45

ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛ ЗОНИ СТЕПУ УКРАЇНИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Соломатіна Тетяна Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

Open topic »

18.04.2019 20:42

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БАЗОВИХ КОМПОНЕНТ «ЯКОСТІ ЖИТТЯ» ТА «ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ»

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Струк Наталія Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 6

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024