Section 10. World economy and international economic relations - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 10. World economy and international economic relations

27.10.2017 18:59

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ МОТИВИ РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Верстяк Оксана Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Open topic »

31.10.2017 19:58

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Зуйкова Юлія Дмитрівна, студентка, Одеський національний економічний університет

Open topic »

27.10.2017 19:05

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ В IНЖИНIРИНГОВИХ КОМПАНІЯХ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Ковтун Євгеній Іванович, аспірант кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Open topic »

30.10.2017 18:29

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА-ЕКСПОРТЕРА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Кожемякін Дмитро Сергійович, магістрант, Одеський національний економічний університет

Open topic »

26.10.2017 23:22

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗРОБКУ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Мажеру Богдан Юрійович, здобувач освітнього ступеня магістр, Одеський національний економічний університет

Open topic »

01.11.2017 17:10

ВИБІР ІНОЗЕМНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Палій Аліна Сергіївна, студентка (магістр), Одеський національний економічний університет

Open topic »

01.11.2017 17:41

МЕТОДИКИ ЗАСТОСУВАННЯ АВС / XYZ – АНАЛІЗУ ІНОЗЕМНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У КОМП’ЮТЕРНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Палій Аліна Сергіївна, студентка (магістр), Одеський національний економічний університет

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 6

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024